3 x NIE - Wejherowski projekt trafił do MSWIA

Piątek, 3 Marzec 2017
Wejherowo

Realizowany od miesiąca lutego 2017 roku przez Straż Miejską w Wejherowie program prewencyjny „3 X NIE” tj. Nie- dla narkotyków i dopalaczy, Nie- dla alkoholu oraz Nie- dla papierosów został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Konkursową Wojewody Pomorskiego i trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W województwie pomorskim zgłoszono 26 projektów. 11 z nich przeszło pozytywną weryfikację i trafią do MSWiA. Jeśli tam projekt zyska akceptację, gmina miasta Wejherowa otrzyma dotację w kwocie 20. 000 złotych na zakup materiałów edukacyjnych dla szkól biorących udział w tym projekcie. Nasz projekt został zgłoszony do obszaru 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii o ochronie dzieci i młodzieży. Straż Miejska już po raz drugi bierze udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez MSWiA. W roku 2003 miasto Wejherowo przystąpiło i zdobyło I-miejsce w kategorii miast do 50 tyś. mieszkańców w konkursie „Bezpieczna Gmina.” Wówczas w nagrodę miasto otrzymało 75 tysięcy złotych , które to pieniądze przeznaczone zostały na rozwój monitoringu miejskiego. Obecnie projekt„3 X NIE” zakwalifikowany został do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzi mł. straż. Sebastian Gołębiewski. W projekcie, który realizowany będzie do końca grudnia 2017 roku udział weźmie ponad 3000 dzieci i młodzieży.

Komentarze
Reklama