30. rocznica Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Piątek, 13 Maj 2011

Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 7 w Wejherowie spotkali się, aby uczcić 30. rocznicę powstania koła.

W imieniu prezydenta Wejherowa sekretarz miasta Bogusław Suwara na ręce Józefa Holaka, prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 7 w  Wejherowie, złożył gratulacje z okazji jubileuszu.

- Niezmiernie cieszy fakt, że w Wejherowie od trzech dziesięcioleci działa stowarzyszenie kultywujące tradycje Wojska Polskiego i  wejherowskiej Jednostki Wojskowej - Stowarzyszenie, którego Członków łączy idea wierności Ojczyźnie i służby dla Niej – mówił Bogusław Suwara. - Nie bez znaczenia jest współpraca wejherowskiego koła nr 7 z  Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej oraz z władzami samorządowymi miasta Wejherowa a także - na zasadach partnerstwa - z innymi organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i  kombatanckimi. Z serca życzę, by Związek Żołnierzy Wojska Polskiego nadal bronił honoru i godności żołnierza polskiego a także zaspokajał potrzeby kulturalne, socjalne i zdrowotne swoich Członków oraz ich rodzin.

Głównym celem działania Związku Żołnierzy Wojska jest integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w  czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i  socjalnej, a przede wszystkim utrzymanie więzi koleżeńskich byłych i  obecnych żołnierzy.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020