38 projektów wpłynęło w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Wejherowie

Piątek, 19 Luty 2016
Wejherowo

Upłynął termin składania projektów w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wejherowianie złożyli 38 projekty, z czego 22 inwestycyjne i 16 nieinwestycyjnych.

- Wśród wszystkich projektów są m.in. dotyczące infrastruktury drogowej – modernizacja ulic, budowa progów zwalniających, urządzenia zieleni i miejsc rekreacyjnych, budowa placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu – mówi Bogusław Suwara, przewodniczący komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. – Złożono projekt budowy boiska wielofunkcyjnego czy stacji naprawy rowerów. Są też pomysły związane z poprawą bezpieczeństwa, a także projekty społeczne.

Przed nami kolejny ważny etap budżetu partycypacyjnego, od 19 lutego do 11 marca 2016 r. trwać będzie formalna weryfikacja złożonych projektów i konsultacje społeczne. Wszystkie projekty zostaną opublikowane na stronie www.wejherowo.pl/budzetobywatelski.

- Każdy mieszkaniec może zapoznać się ze zweryfikowanym przez komisję ds. Budżetu Obywatelskiego projektem w ramach konsultacji społecznych i wnieść uzasadnione uwagi oraz zastrzeżenia, które należy złożyć na piśmie do 11 marca do Urzędu Miejskiego w Wejherowie – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa. - Ostateczną decyzję w sprawie uwag do projektów podejmie komisja.

Następnie projekty zostaną ostatecznie opublikowane, a mieszkańcy zadecydują podczas głosowania, które odbędzie się w dniach od 25 marca do 7 kwietnia o wyborze projektów do realizacji.

Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat. W Wejherowskim Budżecie Obywatelskim 2016 każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i osobno jeden na projekt nieinwestycyjny. Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach przez 14 dni.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom za złożone projekty w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - W kolejnym etapie będziemy głosować na zweryfikowane i skonsultowane projekty. Te projekty, które otrzymają najwięcej głosów i zmieszczą się w ramach środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego, zostaną zrealizowane. Będzie tak, jak zdecydują wszyscy mieszkańcy. Jestem przekonany, że mieszkańcy zaangażują się dzięki temu w rozwój i ulepszanie naszego miasta. Zachęcam do głosowania na wybrane przez siebie projekty.

Komentarze
Reklama