70. rocznica wyzwolenia Wejherowa

Czwartek, 12 Marzec 2015
Wejherowo

W 70. rocznicę wyzwolenia Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej przy pomniku żołnierzy 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego im. Bohaterów Westerplatte, na grobach żołnierzy polskich i kwaterze sztutowiaków oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich zostały złożone kwiaty.

W uroczystości uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta Piotr Bochiński, sekretarz miasta Bogusław Suwara, kombatanci z przewodniczącym Rady Kombatanckiej Stanisławem Harasiukiem na czele, przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wejherowskiej jednostki Marynarki Wojennej, KP Policji i Straży Miejskiej.

Przy czołgu 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego przewodniczący Rady Kombatanckiej Stanisław Harasiuk przypomniał przebieg walk o Wejherowo, które spod okupacji hitlerowskiej uwolniła 1 Gwardyjska Armia Pancerna pod dowództwem gen. Michała Katukowa, jednostki 40 Gwardyjskiego Korpusu 19 Armii pod dowództwem gen. Romanowskiego oraz 1 Brygada Pancerna Wojska Polskiego.

Stanisław Harasiuk podkreśla, że w 1945 roku nie było go w Wejherowie, bo jako dziecko był więźniem Majdanka. Okres wyzwalania Wejherowa zna z opowieści starszych wiekiem kombatantów i śp. Reginy Osowickiej a także z literatury historycznej.

{widget::149} - Wojska wchodziły do Wejherowa z trzech kierunków – od strony Bolszewa, od cementowni oraz z rejonu Chwaszczyna i Koleczkowa, gdzie rozgrywały się główne walki na przedpolach Wejherowa, Rumi i Gdyni – mówi Stanisław Harasiuk informując, że w walkach o wyzwolenie Wejherowa i ziemi wejherowskiej spod okupacji hitlerowskiej poległo ok. 11 tys. żołnierzy radzieckich, którzy spoczywają na cmentarzach w Wejherowie, Łężycach i Bojanie. Na wejherowskim cmentarzu przy ul. Roszczynialskiego jest pochowanych 828 żołnierzy radzieckich. Na tablicach wyeksponowanych jest kilkadziesiąt nazwisk żołnierzy rosyjskich. Natomiast na tablicy pamiątkowej przy czołgu na ul. Strzeleckiej znajdują się nazwiska poległych 32 żołnierzy 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego.

- Każdego roku na mogiłach żołnierzy polskich i radzieckich składamy kwiaty. Trzeba pamiętać, że 12 marca 1945 dla mieszkańców Wejherowa był to koniec wojny. Wszystkim, którzy wtedy zginęli na naszej ziemi, a zwłaszcza poległym, należy się cześć i pamięć. W tym dniu czcimy wszystkie ofiary, które w czasie wojny, zginęły – mówi zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński.

- Spotykamy się tradycyjnie przed czołgiem wspólnie z kombatantami, przedstawicielami wojska i służb mundurowych, by uczcić ten dzień i oddać hołd żołnierzom poległych w trakcie tych walk. 12 marca 1945 roku wszyscy wejherowianie cieszyli się, że na terenie Wejherowa zakończyła się wojna. Nikt wtedy nie zastanawiał się, co będzie później – dodaje Bogusław Suwara.

 

Komentarze
Reklama