9 Sesja Rady Gminy Wejherowo

Czwartek, 30 Czerwiec 2011

Podczas posiedzenia radni przegłosowali tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, m.in. usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych, budowę części przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto przyjęto sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010. Ważnym punktem minionej sesji było również określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wejherowo. Miłym akcentem posiedzenia było uroczyste wręczenie dyplomów, nagród i pamiątkowych albumów laureatom konkursu „Piękna Wieś 2011”.

Komentarze
Reklama