Absolutorium dla Krzysztofa Hildebrandta

Środa, 27 Czerwiec 2012

To było najdłuższa sesja w historii miasta Wejherowa, trwała około 14 godzin. Jedną z najważniejszych kwestii wczorajszej sesji było absolutorium prezydenta Wejherowa za rok 2011.

Za przyjęciem absolutorium opowiedziało się 12. radnych z "Wolę Wejherowo" i radny Prawa i Sprawiedliwości, natomiast 8. z Platformy Obywatelskiej wystąpiło przeciw tej uchwale. Jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Prezydent Miasta realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Dwa razy na temat budżetu pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolująca Urząd Miejski w Wejherowie.

- Największe zeszłoroczne inwestycje związane były z rewitalizacją, czyli ożywieniem Wejherowa. W 2011 r. na inwestycje i najważniejsze remonty wydaliśmy kwotę ponad 28 mln zł! Do tego należy oczywiście doliczyć jeszcze wydatki z budżetów WTBS, ZUK, MZK i innych jednostek miejskich. Mniej niż połowę tej kwoty wydatkowaliśmy na sztandarową inwestycję miasta - Wielofunkcyjne Centrum Kultury. Również w zakresie tego zadania wykonaliśmy i przekazaliśmy do użytkowania parking u zbiegu ulic Dworcowej/Sobieskiego. W ramach Rewitalizacji Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa zakończyliśmy kolejny etap prac w Parku Miejskim, a także przebudowę ul. Wałowej. Powstał też funkcjonalny parking u zbiegu ulic Dąbrowskiego/Srebrny Potok. Zagospodarowaliśmy Plac Grunwaldzki (obecnie Plac Ofiar Piaśnicy), który dzięki temu stanowi tło dla nowopowstałej Bramy Piaśnickiej. Wyremontowaliśmy lub poprawiliśmy nawierzchnię około 1 km dróg. Największe prace prowadzone były na ulicach: Obr. Wybrzeża, Borowiackiej, Obr. Helu, Kwiatowej, Roszczynialskiego, Waśkowskiego, Złotej. Wykonaliśmy wiele remontów w budynkach i mieszkaniach komunalnych, kontynuowaliśmy wymianę starych kopcących pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Wspieraliśmy finansowo wspólnoty mieszkaniowe, które remontowały swoje budynki. Podkreślić należy, że kontynuowano prace projektowe w 2011 r., które zaowocują inwestycjami w przyszłości. Trwały prace projektowe węzła "Zryw", z tunelem pod torami kolejowymi, wykonano projekt parkingu przy ul. Sobieskiego. W 2011 r. wydatkowaliśmy pieniądze z unijnych dotacji na duże inwestycje. W ramach programu z Unii Europejskiej wykonaliśmy kolejną termomodernizację szkoły - tym razem budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Trwały też inne remonty szkół - powiedział Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa.

Komentarze
Reklama