Aby smog w Wejherowie nie stał się problemem miasto dofinansowuje wymianę pieców

Czwartek, 27 Kwiecień 2017
Wejherowo

Zastanawiasz się nad wymianą starego domowego pieca na bardziej nowoczesny i ekologiczny? W Wejherowie możesz uzyskać dofinansowanie na ten cel.

Podczas ostatniej sesji wejherowscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą zasad udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze gminy miasta Wejherowa. Wymiana źródeł energii cieplnej na ekologiczne”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wejherowa, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli  prywatnych i podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi będącymi własnością miasta.

Celem tego programu jest likwidacja pieców opalanych  węglem lub koksem oraz zastąpienie ich ogrzewaniem miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym oraz źródłami ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. pompy ciepła. Efektem programu ma być likwidacja tzw. niskiej emisji i poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Wejherowie.

Maksymalna kwota dotacji to nie więcej niż 35 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych przez wnioskodawcę na jego modernizację i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. Kwota dotacji wynosi nie więcej niż:

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - 30 tys. zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem, a 50 tys. zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem;

- pompy ciepła - 10 tys. zł na jedno źródło ciepła;

- w przypadku kotła opalanego gazem lub olejem opałowym - 5 tys. zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę, a 12,5 tys. zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny.

Komentarze
Reklama