Apel o czyste piaskownice

Piątek, 28 Maj 2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przypomina wszystkim zarządcom placów zabaw o konieczności właściwego zabezpieczenia miejsc rekreacji dla dzieci oraz częstej wymiany piasku w piaskownicach, przynajmniej dwukrotnie w sezonie letnim.

Pamiętajmy, że poprzez zanieczyszczone piaskownice odchodami zwierzą domowych, nasi milusińscy mogą zarazić się chorobami odzwierzęcymi.

Komentarze
Reklama