Atomowy autobus w Wejherowie

Sobota, 16 Listopad 2013
Wejherowo

Już w połowie listopada „Atomowy Autobus – Mobilne laboratorium” wyruszy po raz trzeci. W tym roku Autobus objedzie północne województwa Polski: pomorskie i zachodniopomorskie.

Tegoroczna trzecia edycja „Atomowego Autobusu” będzie trwała dwa tygodnie – od 16 do 30 listopada. Trasa Mobilnego Laboratorium przebiega przez pomorskie szkoły, od Szczecina aż po Gdańsk! Jednym z przystanku będzie także Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, z którą Fundacja aktywnie współpracuje od kilku miesięcy.

Podbój Pomorza Atomowy Autobus rozpocznie wizytą w Szczecinie, a następne przystanki na trasie to Kołobrzeg, Koszalin, Darłowo, Słupsk, Łeba, Choczewo, Krokowa, Wejherowo i Puck. Atomowy Autobus zatrzyma się także w Warszawie. Projekt wspierają PGE EJ 1 Sp. z o.o., EDF Polska S.A., Areva, Ernst & Young, General Electric Hitachi oraz WorleyParsons.

„Atomowy Autobus” to największy projekt Fundacji FORUM ATOMOWE. Głównym jego celem jest przekazywanie obiektywnej wiedzy z dziedziny energetyki jądrowej, promieniotwórczości oraz dziedzin pokrewnych, i uświadamianie społeczeństwu, że energia ta jest bezpieczna, wydajna i przede wszystkim opłacalna, dlatego Polska jej potrzebuje.

Podczas trzeciej edycji zaplanowane zostały liczne atrakcje. Poza autobusem, który co roku jest obiektem największego zainteresowania, na wystawie specjalnie przygotowanej wystawie będzie można odwiedzić stoiska tematyczne dotyczące promieniowania naturalnego, energetyki jądrowej, ochrony radiologicznej, energii oraz chemii. Wolontariusze pokażą ciekawe doświadczenia oraz wyjaśnią nawet te najtrudniejsze kwestie, związane z energetyką. Stoisko „Atomowego Autobusu” składa się z czterech części tematycznych. Pierwsza część wystawy to „Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna”. Tu prezentowane będą podstawowe zagadnienia fizyki jądrowej: istota promieniotwórczości, własności promieniowania jonizującego (elektromagnetycznego i korpuskularnego) oraz zasady ochrony radiologicznej. W drugiej części pt. „Energia” zaprezentowane będą doświadczenia fizyczne związane z generowaniem energii elektrycznej z różnych źródeł: energii wiatrowej, słonecznej, chemicznej, czy wodnej, a także konwersji jednej formy energii w drugą. Omawiamy tu wydajność poszczególnych źródeł energii, a także możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z kolei trzecia część stoiska bezpośrednio dotyczy zagadnień „Energetyki jądrowej”. Pracownicy Fundacji przybliżą wszystkim zwiedzającym zasady działania rektorów jądrowych, rozpoczynając od pojedynczego rozszczepienia jądra uranu do generowania prądu przez turbiny. Przygotowany został specjalny, interaktywny model elektrowni jądrowej, a także makieta kasety paliwowej reaktora PWR.. Ważnym elementem wystawy będą seminaria tematyczne, prowadzone w każdej szkole. Nie zabraknie także rozrywki i rywalizacji – każdy będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę o energetyce w konkursie i wygrać nagrodę!

Realizując założenia tegorocznego projektu uwzględnione będą doświadczenia z dwóch poprzednich edycji „Atomowego Autobusu – Mobilnego Laboratorium”, które zrealizowane zostały w 2010 i 2012 roku. Obie kampanie zakończyły się sukcesem. Łącznie w ciągu 24 dni „Atomowy Autobus” przejechał około 5800 km, odwiedził 23 miasta i miejscowości – uczelnie wyższe, szkoły średnie, instytucje publiczne. Wolontariusze Fundacji spędzili 108 godzin prowadząc pokazy na stoiskach i odpowiadając na pytania odwiedzających, a także wygłosili 66 seminariów popularnonaukowych. W ciągu dwóch edycji stoisko „Atomowego Autobusu” odwiedziło co najmniej 8000 osób.

Komentarze
Reklama