Aż 24 projekty wpłynęły w tegorocznej edycji BO w Wejherowie

Środa, 10 Maj 2017
Wejherowo

Upłynął termin składania projektów w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wejherowianie złożyli 24 projekty, z czego 18 inwestycyjnych i 6 nieinwestycyjnych.

W tegorocznej edycji, na realizację Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego miasto przeznaczyło 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. Głosowanie odbywać się będzie w terminach wspólnych z innym samorządami – na przełomie września i października, a realizacja projektów nastąpi w 2018 roku.

Komentarze
Reklama