Aż 870 zawiadomień o popełnieniu wykroczeń zgłosiła jedna mieszkanka Wejherowa

Piątek, 6 Kwiecień 2018
Wejherowo

Około 870 zawiadomień o popełnieniu wykroczeń otrzymała  w latach 2017-2018 Straż Miejska w Wejherowie od mieszkanki I Brygady Pancernej WP w Wejherowie.

Dotyczą one parkowania pojazdów w strefie zamieszkania ( boczna ulica  przy głównej drodze krajowej  Nr 6,  w obrębie Tiger Gym Wejher Park). W roku ubiegłym było 420 takich  zawiadomień. W tym roku jest ich już 448, a to dopiero początek roku. W każdej ze zgłoszonych spraw Straż Miejska musi prowadzić  czynności wyjaśniające. Część sprawców  otrzymuje pouczenia, inni mandaty karne, albo sprawa trafia do sądu. Zgłoszeń tych Straż Miejska nie może ignorować, wrzucać do przysłowiowego kosza, gdyż stanowią wykroczenia. W miejscu, w którym kierowcy je popełniają  ustanowiona została  przez zarządcę  drogi- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku „strefa zamieszkania”.Strefa zamieszkania to strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku)

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Dlatego Straż Miejska apeluje do wszystkich kierowców korzystających z tej drogi, aby parkowali jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,  lub z parkingu koło przychodni. Pozostawienie pojazdu w innym miejscu niż wyznaczonym, albo na chodniku stanowi wykroczenie. Wielu kierowców tłumaczy się, że na tej drodze nie ma znaku zakazu postoju i zatrzymania. Nie znają też definicji znaku informacyjnego -strefa zamieszkania. Stąd kolejny raz wracamy do tematu . Apelujemy i ostrzegamy. Kierowco: nie popełniaj wykroczeń w tym miejscu!!!

Komentarze
Reklama