Baw się dobrze – wracaj bezpiecznie

Czwartek, 15 Sierpień 2013
Wejherowo

W sierpniu br. rozpoczęła się akcja plakatowa w ramach kampanii społecznej "Kieruj bez procentów - Razem dla bezpieczeństwa" realizowana w 13 miastach woj. pomorskiego, w tym w Wejherowie. Akcja skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego i ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na pomorskich drogach.

"KIERUJ  BEZ  PROCENTÓW" to kampania społeczna o charakterze informacyjno - edukacyjnym prowadzona od 2004 r.  pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska. Bezpośrednimi odbiorcami kampanii są kierowcy, kandydaci na kierowców i pasażerowie. Duży nacisk kładziony jest na działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz przyszłych kierowców szkolących się w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. Pośrednimi odbiorcami są wszystkie osoby stykające się z akcjami outdorowymi, medialnymi i innymi wydarzeniami organizowanymi w ramach kampanii.

Rocznie bezpośrednimi odbiorcami działań edukacyjnych jest ok. 2000 - 2500 osób. Pośrednich odbiorców akcji medialnych, outdorowych i wydarzeń profilaktycznych szacuje się na od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób (np. spot kampanijny na You Tubie w ostatnich  latach obejrzało ok. 79 tys. osób).

Kampania jest wpisana do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu "Razem bezpieczniej", od roku 2008 do 2013 kampania była dofinansowana przez MSWiA (MSW). W 2013 roku za realizację kampanii Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otrzymało tytuł Lidera Rządowego Programu "Razem Bezpieczniej".

Projekt zakłada szerokie współdziałanie jednostek samorządu lokalnego, służb mundurowych  oraz organizacji pozarządowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w regionie ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do zmniejszenia na drogach liczby kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu lub po zażyciu substancji psychoaktywnych przy czynnym budowaniu koalicji opartej na miastach w woj. pomorskim. Tego typu koalicje mają szansę na zintegrowanie swoich działań w zakresie bezpieczeństwa, uzupełnianie się nawzajem i generowanie nowych pomysłów. Naszym zdaniem szeroka i mądra współpraca jest kluczowym i niezbędnym elementem przy realizacji tego typu działań.

Projekt poprzez proponowane metody i formy działań (szkolenia, zajęcia edukacyjno - informacyjne, konsultacje, seminaria, happeningi, akcje outdoorowe, przedstawienia teatralne, akcje informacyjne, konkursy itp.) zakłada wzrost wiedzy i świadomości odbiorców na temat wpływu alkoholu i innych środków psychoaktywnych na sprawność prowadzenia pojazdu oraz zwiększenie ich kompetencji i umiejętności  postępowania  w sytuacji wypadku drogowego i konieczności ratowania życia.

Podstawowym założeniem kampanii jest sukcesywne zwiększanie oddziaływań edukacyjnych w bezpośrednim kontakcie z przyszłym kierowcą - w oparciu o miasta partnerskie, oddziaływania medialne za pomocą regularnych - nagłośnionych audycji radiowych
i telewizyjnych oraz rozszerzenie oddziaływań na kolejne sąsiednie powiaty co z doświadczeń poprzednich lat skutkuje nawiązaniem trwałej współpracy przy realizacji także innych programów na rzecz zwiększania bezpieczeństwa.

Działania skierowane do młodych ludzi - kierowców lub przyszłych kierowców - są przede wszystkim działaniami edukacyjnymi (szkolenia w najstarszych klasach szkół średnich oraz w OSK), happeningi oraz akcje prowadzone w konwencji  bliskiej młodym  z ich aktywnym udziałem w organizacji. Jest to ważny element proponowanych działań, gdyż  jak wykazują badania psychologiczne i socjologiczne poprzez aktywne działanie szybciej ulegają zmianom postawy wobec problemu.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020