Beata Rutkiewicz nowym zastępcą prezydenta Wejherowa

Poniedziałek, 23 Marzec 2015
Wejherowo

Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt, powołał Beatę Rutkiewicz na stanowisko zastępcy prezydenta ds. rozwoju miasta. Dotychczasowy wiceprezydent, Piotr Bochiński, obejmuje zagadnienia związane z oświatą i sprawami społecznymi.

Beata Rutkiewicz posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie zamówień publicznych i projektów unijnych. Jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Ukończyła ponadto studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Swoją wiedzę pogłębiała uczestnicząc w szeregu szkoleń i kursów m.in. z zakresu Instytucji, Polityki, Prawa oraz Programów Finansowych Unii Europejskiej, psychologii pracy, prawa budowlanego, grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej. 

Problematyką planowania i realizacji inwestycji, pozyskania, a następnie rozliczania środków unijnych oraz stosowania prawa zamówień publicznych zajmuje się zawodowo od 2000 r. Od 10 lat nieprzerwanie jest związana z instytucjami samorządowymi. Uczestniczyła w realizacji takich inwestycji jak budowy szkół, budynków mieszkalnych, obiektów liniowych (dróg, kanalizacji sanitarnych i deszczowych), czy też projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych. Pracowała dla jednostek z sektora gospodarki wodnej oraz dla spółek z rynku mieszkaniowego (TBS). Problemy Wejherowa są jej znane, gdyż w ostatnim okresie pełniła funkcję Pełnomocnika Prezydenta Wejherowa ds. Inwestycji i Rozwoju.

Beata Rutkiewicz pochodzi z Sierakowic na Kaszubach. Prywatnie jest żoną i matką 7 letniego syna i 11 letniej córki. Interesuje się literaturą oraz turystyką rowerową.

Praca dla miasta Wejherowa to ogromny zaszczyt, ale i wyzwanie. Mam nadzieję, że moja wiedza, doświadczenie i pomysły przyniosą korzyści mieszkańcom. - powiedziała Beata Rutkiewicz.

Beata Rutkiewicz nie należy do żadnej partii i organizacji politycznej. 

 

Piotr Bochiński funkcjęzastępcy prezydenta Wejherowa pełni od stycznia 2011 r. Obecnie przejmuje zagadnienia związane z oświatą i sprawami społecznymi. 

Absolwent matematyki na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował jako nauczyciel akademicki na Politechnice Gdańskiej. Przez 16 lat był radnym miasta Wejherowa, przewodniczył m.in. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a przez 8 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa. 

Piotr Bochiński  jest wejherowianinem, mężem i ojcem trzech synów.

Komentarze
Reklama