Będzie dalsza rewitalizacja Wejherowa

Sobota, 25 Październik 2014
Wejherowo

W Ratuszu zaprezentowano koncepcję Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa na lata 2015-2022. Będzie one kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera szereg nowych zadań i realizowany będzie na większym obszarze miasta, niż obecnie z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Urząd Miejski w Wejherowie wraz z ekspertami w Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przygotowuje kolejny etap rewitalizacji Wejherowa, czyli Lokalny Program Rewitalizacja na lata 2015-2022.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślił na wstępie spotkania, że kontynuacja rewitalizacji i kolejne inwestycje są dla niego jednym z najważniejszych zadań, gdyż przynoszą korzyści wejherowianom i podnoszą jakość życia w mieście.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski odpowiedzialny za koordynację prac nad rewitalizacją stwierdził, że obecnie praktycznie zakończono realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji zaplanowanego na lata 2008-2015. Najważniejsze przedsięwzięcia zostały zakończone i spotkały się z wysoką oceną wejherowian. Badania ankietowe pokazują, że od 80 do 95% ankietowanych oceniło je bardzo dobrze lub dobrze. Trwają prace nad kolejnym etapem rewitalizacji Wejherowa wg wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sposób, który umożliwi starania o dotację unijne na realizacje. Zakończono pierwszy etap badań, analiz i prac koncepcyjnych. Pracował nad nim zespół z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, prof. PG, w skład którego wchodzili: dr inż. arch. Sławomir Ledwoń, mgr inż. arch. Katarzyna Kiełbasińska i inż. arch. Dagmara Rapasińka we współpracy z Urzędem Miejskim. Efektem jest koncepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa na lata 2015-2022.

Prof. Piotr Lorens omówił szczegółowe analizy i badania, które trwały kilka miesięcy. Obejmowały one m.in.: analizę wskaźnikową miasta, badania dotyczące struktury i potencjałów przekształceń, określenie założeń do strategii rozwoju obszaru. W efekcie wyznaczono nowy obszar objęty rewitalizacją. Obejmuje on nie tylko Śródmieście, ale został rozszerzony o osiedla: Harcerska, Przyjaźni, Tysiąclecie oraz Staszica i część Śmiechowa. W ramach prac przeprowadzono konsultacje społeczne w formie ankiet.

Badanie socjologiczne zostało zrealizowane przez zespół ekspercki Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Gdańsk, kierowany przez dr hab. Małgorzatę Dymnicką. Ankiety zostały przekazane mieszkańcom za pośrednictwem szkół z obszaru rewitalizowanego. Łącznie uzyskano od respondentów 564 ankiety. Najważniejsze potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej prezentujemy na wykresie – zostały one włączone do kluczowych zamierzeń rewitalizacyjnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski, który uczestniczył w opisanych pracach, przedstawił i omówił 7 zadań wytypowanych na razie do realizacji. Jak podkreślono nie jest to lista zamknięta, będą kolejne konsultacje z mieszkańcami, gdyż prace nad programem trwają.

  • Centrum integracji społecznej – zagospodarowanie starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej, w tym projekty społeczne, edukacyjne, kulturalne, zdrowotne i związane ze zwalczaniem bezrobocia
  • Przestrzeń publiczna – przebudowa parkingów (Św.Jana, Reformatów, Mickiewicza), zagospodarowanie Parku Kaszubskiego przy ul. Sobieskiego i terenu wzdłuż rzeki Cedron od ul.12 marca do ul. Rzeźnickiej (place zabaw, miejsca wypoczynku i rekreacji), zagospodarowanie podwórek, rewitalizacja wnętrza kwartałów Dworcowa - Kopernika oraz Sienkiewicza – Kopernika oraz budowa ścieżek rowerowych
  • Edukacja/biblioteka - tworzenie punktów mobilnej wypożyczani książek oraz miejsc aktywnego czytelnictwa, projekty edukacyjne
  • Park i otoczenie - modernizacja amfiteatru, powstanie mini-zoo, kontynuacja budowy ścieżek parkowych i oświetlenia, rozbudowa placu zabaw, przebudowa dojść i powiązań z parkiem (przebudowa ul. Zamkowej, Św. Jacka, budowa ul. Św. Anny)
  • Komunikacja – budowa węzła „Kwiatowa” z tunelem pod torami.
  • Odnowa zabudowy – remonty elewacji i wymiana ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych, budowa systemu ogrzewania solarnego w placówkach oświatowych
  • Atrakcyjność turystyczna, rozwój turystyki (nowe miejsca pracy) – budowa wieży widokowej wraz z kolejką gondolową, powstanie centrum konferencyjno-hotelowego w pobliżu Parku Miejskiego, rozbudowa taniej bazy noclegowej.

Prof. Lorens przedstawił dalszy harmonogram prac nam programem: dopracowanie programu rewitalizacji, konsultacje z mieszkańcami, przygotowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji 2015 – 2022 do uchwalenie przez Radę Miasta na wiosnę 2015 roku, przygotowanie wniosków do dofinansowanie wybranych przedsięwzięć.

Podczas spotkania padło wiele pytań ze strony radnych dotyczących programu rewitalizacji. Pytania zadawali m.in. Henryk Jarosz, Zygmunt Hazuka, Teresa Skowrońska, Teresa Patsidis i Mirosław Lademann.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podziękował prof. Piotrowi Lorensowi i jego zespołowi oraz Wojciechowi Kozłowskiemu za dotychczas wykonane prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Wejherowa 2015-2022. Prezydent zaapelował do radnych i mieszkańców o aktywne włączenie się do dalszych prac nad tym programem.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020