Będzie likwidacja II Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie

Piątek, 29 Styczeń 2016
Wejherowo

Radni na nadzwyczajnej sesji przyjęli uchwałę o wyrażeniu intencji likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie należącym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Tadeusza Bolduana. Wygaszanie nauki odbywać się będzie stopniowo poprzez wstrzymanie naboru do szkoły od 1 września 2016 r. 

- Zaproponowany proces likwidacji liceum umożliwi wszystkim uczniom, którzy teraz pobierają naukę w szkole, jej ukończenie – wyjaśnia wiceprezydent Wejherowa, Piotr Bochiński. – Nowi uczniowie już nie będą do szkoły przyjmowani, a cały proces zakończy się kiedy uczniowie dzisiejszych klas pierwszych ukończą klasę trzecią. Przyjęliśmy, że likwidacja szkoły nastąpi z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Wiceprezydent Piotr Bochiński jako powód konieczności rozpoczęcia tego procesu podał obowiązek zapewnienia bazy lokalowej dla kolejnych uczniów Gimnazjum nr 5 w tym samym Zespole Szkół. 

- W tym Zespole uczy się ponad 1250 uczniów i musimy zapewnić im odpowiednie warunki do nauki na kolejnych szczeblach kształcenia – mówił wiceprezydent Bochiński. – Już teraz wiemy z danych liczbowych, że musimy się przygotować na przyjęcie większej liczby dzieci do Gimnazjum nr 5, które obecnie uczą się w szkole podstawowej. 

Radni przyjęli również kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i pierwszych gimnazjalnych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowych, która umożliwi kontynuację budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego.   

Komentarze
Reklama