Będzie remont kolejnych kamienic w centrum Wejherowa

Środa, 2 Lipiec 2014
Wejherowo

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przyznał kolejne dotacje na remont elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków. W ratuszu zostały podpisane dwie umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz pogratulował prezesom zarządów wspólnot mieszkaniowych za to, że zdecydowali się na podjęcie remontów elewacji w swoich budynkach, bo to stwarza mieszkańcom budynków satysfakcję z faktu zamieszkiwania w ładniejszym budynku. Każda odnowiona elewacja poprawia wizerunek ulicy, przy której się znajduje. Dzięki takim działaniom miasto z roku na rok pięknieje.

Umowy na dotacje na remont elewacji w budynkach wpisanych do rejestru zabytków podpisali przewodniczący wspólnot mieszkaniowych „Plac Jakuba Wejhera 3” na kwotę 44 tys. zł i „12 Marca 211” – 40 tys. zł.

Jak informuje zastępca prezydenta Piotr Bochiński przyznane dotacje zostaną przekazane na konta poszczególnych wspólnot po złożeniu przez beneficjentów pisemnej informacji o wykonanym zakresie prac.

Komentarze
Reklama