Bezpłatna pomoc prawna w powiecie wejherowskim

Czwartek, 7 Styczeń 2016
Wejherowo

Wraz z początkiem roku w powiecie wejherowskim rozpoczęły działalność punkty, w których udzielane są bezpłatne porady prawne. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej zakłada, że darmową konsultację otrzymają: osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych.

Zakres pomocy prawnej jest szeroki i dotyczy m.in. prawa pracy, prawa cywilnego, spraw karnych, ubezpieczenia społecznego czy spraw rodzinnych.

 • Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych, dlatego powiat powierzył prowadzenie połowy punktów na swym terenie tym instytucjom – mówiła Gabriel Lisius Starosta Wejherowski. – Punkty będą czynne 5 dni w tygodniu, przynajmniej 4 godziny dziennie. Pomocy udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, a w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe także doradcy podatkowi oraz absolwenci prawa, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie.

Zainteresowani zostaną poinformowani o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach. Ponadto poznają sposoby rozwiązania problemu, który ich dotyczy oraz otrzymają pomoc w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze.Mieszkańcy mogą liczyć także na wsparcie przy wypełnianiu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Warto zaznaczyć, że ustawa nie obejmie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności oraz z  zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Zadanie dotowane będzie z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Każdy z punktów otrzyma miesięcznie 5150 zł,  z czego 97% będzie przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umów, a pozostałe 3% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej projektu.

Zależało nam, aby w każdej gminie powiatu wejherowskiego działał punkt bezpłatnej pomocy prawnej – mówiła Gabriel Lisius Starosta Wejherowski. – Dzięki temu mieszkańcy nie będą skazani na pokonywanie niepotrzebnych kilometrów i zostanie zwiększony dostęp mniej zamożnych mieszkańców powiatu do bezpłatnych porad prawnych, zgodnie z założeniami ustawy.

Adresy punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w powiecie wejherowskim wraz z harmonogramem pracy:

1. Gmina Miejska Wejherowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17

 • pn. – wt.  8:30 – 12:30
 • śr. – czw. 11:30 – 15:30
 • pt. 10:00 – 14:00

2. Miasto Reda Urząd Miasta, ul. Pucka 9

 • pn. – śr. 11:30 – 15:30
 • czw. 13:00 – 17:00
 • pt. 11:15 – 15:15

3. Miasto Rumia Urząd Miasta, ul. Sobieskiego 7

 • pn. 13:00 – 17:00
 • wt. – pt. 7:30 - 11:30

4. Wejherowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279 A

 • pn. - pt. 15:00 - 19:00

5. Gmina Wejherowo Bolszewo, ul. Szkolna 52

 • pn. – czw. 10:00 – 14:00
 • pt. 12:00 – 16:00

6. Choczewo Urząd Gminy, ul. Pierwszych Osadników 17

 • pn. 11:00 – 15:00
 • pt. 11:00 – 15:00

7. Łęczyce przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Długa 42B

 • wt. 8:00 – 12:00
 • śr. 11:00 – 15:00
 • czw. 8:00 – 12:00

8. Szemud Urząd Gminy, ul. Kartuska 13

 • wt. 11:30 – 15:30
 • czw. 8:00 – 12:00

9. Linia Urząd Gminy, ul. Turystyczna 15

 • pn. 7:30 – 11:30
 • śr. 11:30 – 15:30
 • pt. 7:30 – 11:30

10. Gniewino Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pomorska 40/1

 • wt. 10:00 – 14:00
 • śr. 14:00 – 18:00
 • pt. 14:00 – 18:00

11. Luzino Urząd Gminy, ul. 10 Marca 11

 • pn. 14:00 – 18:00
 • czw. 10:00 – 14:00

 

Komentarze
Reklama