Bezpłatne szkolenia i doradztwo w ramach projektu Nowa Rola

Poniedziałek, 20 Grudzień 2010

Zapraszamy do udziału w projekcie "Nowa Rola" realizowanym przez Stowarzyszenie B-4 (ul. Leczkowa 1, Gdańsk). Celem projektu jest wsparcie procesu restrukturyzacji rolnictwa poprzez pomoc osobom odchodzącym z rolnictwa w uzyskaniu nowego zawodu.

W ramach projektu będziesz mógł skorzystać z:

doradztwa zawodowego – czyli porad fachowców, którzy pomogą Ci zaplanować karierę zawodową; warsztatów aktywizacji zawodowej – doświadczony trener doradzi Ci, JAK skutecznie i GDZIE składać aplikacje; szkoleń komputerowych – dzięki którym komputer stanie się Twoim niezastąpionym narzędziem pracy; szkoleń zawodowych dostosowanych do Twoich potrzeb – które umożliwią Ci podniesienie kwalifikacji zawodowych i otworzą przed Tobą szansę na znalezienie nowej, atrakcyjnej pracy. Pośrednictwa pracy - możliwości skorzystania z usług pośrednika pracy w siedzibie projektodawcy.

Sposób rekrutacji:

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą pocztową oraz osobiście w biurze projektu (decyduje data wpływu):Gdańsk-Wrzeszcz ul. Konrada Leczkowa 1 (Budynek Szkoły Tańca Dance Avenue) w godzinach 10.00-18.00

Do zgłoszenia należy dołączyć:

oryginał formularza rekrutacyjnego własnoręcznie podpisany,kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dowodu potwierdzającego posiadanie statusu rolnika lub domownika (np. zaświadczenie z KRUS lub kopia nakazu płatniczego) Dokumenty potwierdzające wykształcenie (Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie oraz oświadczenie)Oświadczenie o chęci uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i uzyskania zatrudnienia poza sektorem rolnym

Wszystkie usługi są bezpłatne! Liczba miejsc ograniczona! Stowarzyszenie prowadzące szkolenie zwraca koszty dojazdu.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe do pobrania na:http://www.nowarolagdansk.b4ngo.pl/

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020