Biegi Jakuba Wejhera

Czwartek, 19 Sierpień 2010

Międzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera, który organizowany jest już po raz trzynasty, odbędzie się 18 września 2010 r. Metą biegu głównego będzie plac  Wejhera.

Celem imprezy jest nie tylko uczczenie pamięci założyciela miasta – Jakuba Wejhera, ale także popularyzacja biegów jako czynnej formy rekreacji fizycznej. Organizatorami biegów jest Klub Sportowy „Wejher” przy współudziale Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Wejherowskiego Centrum Kultury, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Wejherowie oraz sponsorów i fundatorów. Czas trwania zawodów 14.00-17.30. Sekretariat w dniu zawodów na pl. Wejhera czynny będzie od godz. 11.00.

Komentarze
Reklama