Bogaty i ciekawy rok Związku Emerytów Rencistów

Poniedziałek, 21 Luty 2011

Minął rok od ostatniego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się 6 lutego 2010 r. Rok, w ocenie Zarządu Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gniewinie, niezwykle pracowity dla Zarządu, ale przez to bogaty w ciekawe wydarzenia, w których mogli uczestniczyć członkowie koła.

Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy poświęconą pamięci członków Koła, którzy w minionym okresie odeszli z tego świata. Potem sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się 19 lutego w SZS w Gniewinie, przedstawiła przewodnicząca Koła Teresa Kaczmarek.

Członkowie Koła mieli okazję uczestniczyć w kilkunastu ciekawych imprezach i wycieczkach, z których, według przewodniczącej, najbardziej utkwiła im w pamięci 4-dniowa wycieczka do Częstochowy, Oświęcimia, Wadowic i Zakopanego, w której uczestniczyło 50 osób, a niezapomnianych wrażeń dostarczyła m.in. kąpiel w termalnych wodach Bukowiny Tatrzańskiej.

- W sumie we wszystkich imprezach i wycieczkach organizowanych przez nas w minionym roku wzięło udział 1425 naszych członków - powiedziała Teresa Kaczmarek. - Tak bogaty program możliwy był do realizacji dzięki finansowemu wsparciu przez wójta i radę gminy w wysokości 90 tys. zł. Dzięki tym funduszom mogliśmy też refundować faktury za leki zakupione przez naszych członków. Jesteśmy za to panu wójtowi i naszym radnym niezmiernie wdzięczni. Dziękujemy za tak wspaniałą współpracę władzom samorządowym, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, dyrekcji szkoły, w której się spotykamy, a także ludziom dobrej woli, w tym panu Mariuszowi Brudniewiczowi, właścicielowi dworku w Lisewie i panu Krzysztofowi Walczakowi za wsparcie materialne i finansowe.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego przez skarbnika koła Stanisława Świątkowskiego, głos zabrał Marian Białkowski, członek Zarządu Głównego PZERiI a zarazem przewodniczący Zarządu Okręgu Gdańskiego.

- Gratuluję państwu tak bogatej działalności - powiedział m.in. w swoim wystąpieniu. - Jesteście najlepszym kołem w całym województwie pomorskim. A jest to możliwe dzięki wsparciu wójta i samorządu gminy, z którym, na taką skalę, jeszcze się w kraju nie spotkałem.

Gratulacje Zarządowi Koła i władzom gminy złożył również Wacław Potrykus, przewodniczący Zarządu Regionu związku w Wejherowie.

Były, oczywiście podziękowania i kwiaty m.in. dla przewodniczącej Teresy Kaczmarek, skarbnika, wójta Zbigniewa Walczaka, kierownik GOPS Renaty Łuszczak, a poza tym kwiaty i życzenia dla Ewy i Józefa Woskowiczów, którzy akurat obchodzili 40-lecie pożycia małżeńskiego. Dla nich też było gromkie „100 lat" i okolicznościowy wiersz.

- Jestem nieco zażenowany tak wieloma pięknymi słowami skierowanymi pod moim i rady gminy adresem - podsumował oficjalną część zebrania Zbigniew Walczak - ale to wszystko przez to, że to wy sami chcecie działać. Jak więc my, którzy dzięki wam tworzącym kiedyś to wszystko, czym nasza gmina teraz może się pochwalić, moglibyśmy nie chcieć się wam odwdzięczyć? Wspomagając waszą działalność choć w ten sposób staramy się naszą wdzięczność okazać.

Na bieżący rok planowane są też ciekawe imprezy i wycieczki, wśród których szczególnie ciekawie zapowiada się wypad w Bieszczady i pielgrzymka do Częstochowy. A to wszystko dzięki temu, że i na ten rok przyznano członkom koła kolejne 90 tys. złotych.

Na koniec ub. roku gniewińskie koło liczyło 270 członków. W ciągu roku przyjęto 33 nowych członków, 9 osób zmarło a 20 członków skreślono z ewidencji.

Po części oficjalnej odbył się wieczorek taneczny, na którym wszyscy obecni, a było ich ponad 140 osób, świetnie się bawili.

Komentarze
Reklama