Budowa ulic w Rumi – 85% środków od miasta, 15% od mieszkańców

Niedziela, 10 Kwiecień 2016
Rumia

W Rumi prowadzony jest program budowy ulic, w którym prace w niewielkim stopniu współfinansowane są przez mieszkańców. Wystarczy, aby obywatele pokryli 15% kosztów robót, aby miasto dołożyło kolejne 85%.

Ponad 80% dróg w Rumii należy do gminy. Duża część z nich wymaga remontu. Szczególne dotyczy to dróg gruntowych. Mieszkańcy mogą wystąpić do gminy o dofinansowanie na budowę ulic, które są w już planach, jednak jak dotąd nie powstały, utwardzenie dróg gruntowych płytami YOMB oraz inwestycje zainicjowane przez środowiska lokalne.

- Mieszkańcy płacą 15 proc., z możliwością rozłożenia na raty. – mówi Beata Ławrukajtis, rumska radna – Dotyczy to głównie ulic gminnych, które nie mają dokumentacji, ale stanowią np. drogi dojazdowe do posesji i są niezbędne ludziom do normalnego funkcjonowania. Zakłada się konto, na które zaczynają wpływać zadeklarowane wcześniej wpłaty. W tym momencie urząd zaczyna przygotowywać dokumentację i szykować się do realizacji inwestycji.

Komentarze
Reklama