Budżet, drogi, imprezy kulturalne! Obradowali radni powiatowi

Sobota, 22 Luty 2014
Małe Trójmiasto

Rada Powiatu Wejherowskiego uchwaliła zmiany w tegorocznym powiatowym budżecie, m.in. zwiększając wydatki na inwestycje drogowe oraz na oświatę. Na tej samej sesji, która odbyła się 7 lutego, radni powiatowi podjęli uchwałę o dotacjach dla gmin na realizację zadań z zakresu kultury.

Starosta Józef Reszke poinformował radnych o wprowadzeniu do budżetu tzw. wolnych środków, czyli nie wydanych w roku 2013, w wysokości ponad 9 mln zł. Z tej niemałej kwoty ponad milion zł przeznaczono na zadania oświatowe. Natomiast ponad 5,5 mln zł postanowiono wykorzystać na budowę i remonty dróg powiatowych. Każde pieniądze na drogi oczywiście cieszą, ale kwota nie jest szczególnie wysoka, bowiem wiele pojedynczych gmin, nawet wiejskich, przeznacza więcej pieniędzy na drogi. Biorąc pod uwagę zaniedbania i potrzeby, drogi powiatowe wymagają znacznie większych nakładów. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany w budżecie, w tym potrzebne inwestycje drogowe, ale podczas dyskusji wysuwali też nowe propozycje.

Rondo przy ul. 12 Marca

Zdaniem radnego Jacka Thiela przebudowy wymaga niebezpieczne skrzyżowanie ulicy 12 Marca z ulicami Judyckiego i Wniebowstąpienia w Wejherowie (te trzy ulice to drogi powiatowe). Najlepszym rozwiązaniem według radnego byłaby budowa w tym miejscu ronda, ale starosta Reszke powiedział, że taki pomysł należy „odłożyć do marzeń”, ponieważ na wspomnianym skrzyżowaniu brakuje na to miejsca. Realizację inwestycji utrudniłyby drzewa oraz narożny budynek. Jacek Thiel apelował, aby jednak nie traktować tego pomysłu jak nierealne marzenie i zastanowić się choćby nad małym rondem, zapewniającym większe bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Ulica Judyckiego czeka od wielu lat

Wracając do planów inwestycyjnych starostwa, znalazła się w nich modernizacja zaniedbanego odcinka ul. Judyckiego w rejonie stacji SKM Nanice. Z powodu problemów z kanalizacją burzową i obniżeniem terenu, ten odcinek ulicy jest często zalewany na skutek deszczu. Na jezdni stoi woda, która zalewa też piwnice budynków. Dlatego od wielu lat czeka na konieczną przebudowę.

Gminy inwestują w powiatowe drogi

Zadania drogowe będą realizowane w każdej gminie. Drogi do modernizacji starosta wybrał w porozumieniu z wójtami i burmistrzami, aledrogi powiatowe będą budowane i remontowane z udziałem finansowym gmin.

Dla przykładu na remont ruchliwych ulic Dębogórskiej i Dąbrowskiego w Rumi (drogi powiatowe) powiat zamierza wyłożyć 400 tys. zł, ale tyle samo pieniędzy zadeklarował na ten cel samorząd Rumi.

Kultura i oświata

Na podstawie jednogłośnie podjętych kilkunastu uchwał, gminy powiatu wejherowskiego otrzymają od powiatu dotacje na realizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, a także na ochronę zabytków. Gmina Gniewino uzyska 50 tys. zł na renowacje grobowca rodziny Rexin na cmentarzu w Salinie. Jest to zabytek wpisany na listę wojewódzkiego konserwatora zabytków i z pewnością wymaga renowacji.

Podczas sesji podjęto też uchwałę o likwidacji sześciu techników uzupełniających dla dorosłych, które znajdują się w zespołach szkół w Wejherowie, Rumi i Redzie.

Jest to skutek nowelizacji ustawy z 2011 roku, na podstawie której organ prowadzący jest zobowiązany do cyklicznego likwidowania szkół, wymienionych w tej ustawie.

AK.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020