Budżet Obywatelski w Wejherowie: Zostało tylko 10 dni na składanie projektów

Poniedziałek, 8 Luty 2016
Wejherowo

Pozostało już tylko 10 dni podczasz których mieszkańcy Wejherowa mogą składać propozycje projektów w  drugiej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Propozycje działań zaproponowanych przez mieszkańców, muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Jeśli mieszkańcy mają wątpliwości czy tak jest, mogą zapytać się o to w urzędzie, również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod specjalnym adresem:budzetobywatelski@wejherowo.pl. Pomocni w tym zakresie mogą okazać się eksperci: w zakresie inwestycji informacji udziela Magdalena Florczak-Majewska tel. 58 677 71 17, w zakresie urbanistyki i nieruchomości –  Aleksandra Sulikowska, tel. 58 677 71 49, a w zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych – Michał Jeliński tel. 58 677 70 36. 

Wartość pojedynczego zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Wzorem ubiegłego roku, autorzy projektu muszą na etapie składania wniosków przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli ich wniosek. Na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian.  

W tym roku mieszkańcy będą mogli zapoznać się w internecie ze złożonymi projektami jeszcze przed etapem głosowania i w przypadku uwag, będą mogli na piśmie przedstawić swoje uzasadnione zastrzeżenia do złożonego wniosku. Wszystkie uwagi będzie rozpatrywała Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020