Burmistrz Rumi bez absolutorium. 9 głosów za i 9 głosów przeciw

Piątek, 28 Czerwiec 2013
Rumia

Wczoraj, 27 czerwca, w Rumi odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej przed wakacyjną przerwą.

Oczywiście głównym temat obrad było głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Miasta Rumi Elżbiety Rogala-Kończak za wykonanie budżetu w roku 2012.

Podczas głosowania doszło do remisu, 9 radnych było za udzieleniem absolutorium, 9 było przeciw, natomiast dwie osoby wstrzymały się od głosu. Dodam, że komisja rewizyjnej i Regionalna Izby Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu.

Komentarze
Reklama