Burmistrz Rumi i Prezydent Wejherowa w sprawie GOM i NORDY

Piątek, 23 Wrzesień 2011

Poniżej prezentujemy oświadczenie Burmistrza Miasta Rumi Elżbiety Rogali-Kończak i Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta w sprawie Gdańskiego Obszaru Metropoliotalnego i Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA.

 

Od środy 14 września w lokalnej prasie, radiu telewizji, na portalach jednym z głównych tematów jest inicjatywa piętnastu samorządowców, pod nazwą Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA. Bardzo cieszy tak duże zainteresowanie tym projektem, ale… Zadziwia krytyka, ton lekceważenia i przede wszystkim – brak zrozumienia istoty tej inicjatywy, która ma na celu zacieśnienie istniejących już więzi o charakterze metropolitalnym, opartych na realizacji wspólnych zadań. Odnosimy wrażenie, że zabierający głos dziennikarze, koledzy samorządowcy, także Marszałek Województwa Mieczysław Struk i  Pan Prezydent Paweł Adamowicz, a  nawet autorytety naukowe, przed wyrażeniem swych opinii nie zadali sobie trudu by poznać fakty i nasze intencje.

A fakty są takie, że to my zaproponowaliśmy prezydentowi Gdyni by zorganizować się razem, wokół najważniejszej naszej bolączki czyli braku Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT). Obawiamy się, że w Gdańsku i w Warszawie docenią wagę problemu dopiero wtedy, kiedy korek zacznie się w Gdańsku - na włączeniu ul. Kartuskiej do obwodnicy. A to doprawdy – niedaleka perspektywa… To z nami rozmawiali koledzy i koleżanka z Nordy - czyli północnej części obszaru metropolitalnego - o pilnej potrzebie wspólnych działań dla rozwiązywania wspólnych problemów. Dlatego razem zorganizowaliśmy kilka tygodni temu, happening w Rumi, który miał i mamy nadzieję uświadomił i poruszył wyobraźnię decydentów i mediów – jak ważną, doniosłą wręcz sprawą jest budowa OPAT. To nie było działanie przeciwko komuś tylko dla całej metropolii, bo brak OPAT- u, to coraz większe korki w Rumi i Redzie, które zniechęcają turystów do odwiedzania polskiego wybrzeża i odstraszają inwestorów, a także komplikują codzienne życie naszym mieszkańcom.

Tak więc, po udanym happeningu na rondzie w Rumi wszyscy tam obecni samorządowcy uzgodniliśmy, że spotkamy się w Gdyni i razem uzgodnimy, jakie jeszcze inne problemy możemy, a nawet powinniśmy rozwiązywać razem. I tak właśnie powstało Forum NORDA. Na pierwszym spotkaniu 13 września br. w Gdyni - Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński wziął na siebie temat wspólnego spójnego systemu  gospodarowania odpadami, Burmistrz Rumi Elżbieta Rogala-Kończak wzięła na siebie sprawy poprawy systemu edukacji, a wójt Choczewa Wiesław Gębka- wspólne wyłonienie dostawców energii dla wszystkich naszych gmin.

Określiliśmy także inne obszary wspólnych działań i katalog jest otwarty.  Nie mamy żadnego przewodniczącego, nie potrzebna nam struktura, niepotrzebne nam biura. Każdy z samorządów weźmie na siebie jeden temat i razem, dzieląc się dobrymi praktykami chcemy poprawiać rzeczywistość. Nie pytaliśmy nikogo czy należy do GOM - u, czy innych stowarzyszeń. To wybór każdej z gmin i nic nam do tego. Powołaliśmy Nordę nie przeciw komuś, ale dla dobrej przyszłości naszych gmin i całej metropolii. A GOM - owi życzymy wszystkiego najlepszego i nie wykluczamy współpracy. My do współpracy jesteśmy gotowi. Ale jak wszyscy wiemy - do tanga trzeba dwojga.

 

E. Rogala-Kończak - Burmistrz Miasta Rumi

K. Hildebrandt - Prezydent Wejherowa.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020