CEIDG w Wejherowie już działa

Poniedziałek, 4 Lipiec 2011

1 lipca 2011 r. ruszyła Centralna Ewidencja i Informacja o  Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzona przez Ministra Gospodarki elektroniczna baza przedsiębiorców.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje o przedsiębiorcach. Będzie on prowadzony przez ministra gospodarki. Podstawową formą wpisu do CEIDG będzie tzw. samorejestracja za pomocą formularza na stronie internetowej. Jednocześnie taki wniosek będzie można też złożyć pisemnie. Przedsiębiorca sam zdecyduje w okresie przejściowym (czyli od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.) czy wniosek w formie papierowej o wpis do CEIDG złoży w urzędzie gminy.

- Obecnie przedsiębiorca wniosek o  wpis do gminnej ewidencji działalności gospodarczej może złożyć tylko w  urzędzie miasta, a wniosek o wyborze formy opodatkowania działalności musi dostarczyć do urzędu skarbowego – mówi Bogusław Suwara, sekretarz miasta Wejherowa. - Od 1 lipca Ewidencję Działalności Gospodarczej będzie prowadziło ministerstwo administracji. Od 1 lipca do 31 grudnia urząd ma czas na przekazanie bazy danych Przedsiębiorców figurujących w  Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Miasta Wejherowa. Do momentu przekazania przedmiotowej bazy Prezydent Miasta Wejherowa nadal pełni funkcję organu ewidencyjnego po przekazaniu danych organem ewidencyjnym zostaje minister Gospodarki.

Urząd Miejski w  Wejherowie przygotowuje udogodnienie dla Przedsiębiorców udostępniając stanowisko komputerowe, które umożliwi dokonane wpisu na nowych zasadach. Urzędnicy będą również udzielali informacji pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosku.

Od 1 lipca do momentu przekazania bazy przedsiębiorców, przedsiębiorcy już zarejestrowani są obsługiwani na starych zasadach jednak za pomocą nowych druków CEIDG-1.
Przedsiębiorcy chcąc założyć nową działalność gospodarczą mogą to uczynić za pomocą Internetu posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Ogólnopolska platforma teleinformatyczna powstająca w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa), za pomocą której jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo) będą mogły świadczyć (całkowicie bezpłatnie) swoje usługi obywatelom drogą elektroniczną.
Platforma udostępnia podmiotom publicznym (usługodawcom) infrastrukturę technologiczną (usługi wspólne) do świadczenia usług obywatelom (usługobiorcom). Wśród uczestników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej jak i samorządy, a wśród nich urzędy gminne.
Dostęp do informacji na temat przedsiębiorców będzie możliwy za pomocą wyszukiwarki internetowej. Ponadto obieg spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej odbywał się będzie elektronicznie. Dostęp do systemu CEIDG będzie możliwy np. poprzez platformę ePUAP.

W ramach realizacji projektu CEIDG zostaną uruchomione m.in. następujące usługi online:

  • możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o  wykreślenie z ewidencji (warto mieć na uwadze, iż złożenie wyżej wymienionych wniosków nadal będzie mogło się odbywać dzięki stawiennictwu w urzędzie lub drogą pocztową)
  • informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG
  • wyszukiwarka przedsiębiorstw według różnych kryteriów, m.in. nazwy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej informacja o  przedsiębiorcach – osobach fizycznych
Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020