Chodź namaluj swój świat

Wtorek, 27 Wrzesień 2011

W ramach działań, promujących wśród mieszkańców życie kulturalne miasta Redy, GRUPA „TRIO-ARTE” kontynuuje prowadzenie warsztatów malarskich dla grupy dzieci uczestniczących w warsztatach w roku szkolnym 2010/2011.

Zajęcia rozpoczną się 8 listopada 2011r. o godzinie 17.00 w siedzibie Grupy, w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Łąkowej 36/38. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu we wtorki. Jednocześnie przyjmowane są zapisy nowych uczestników. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia nowych grup też będą odbywały się raz w tygodniu, w środy i w czwartki, w godzinach od 17.00 do 20.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 602-380-557. Pierwsze zajęcia w dniach 8,9,10 listopada o godz.17.00 należy traktować jako organizacyjne i wprowadzające w program warsztatów.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, uczestnicy sami finansują materiały malarskie, koszt orientacyjny materiałów 30,-zł miesięcznie. Warsztaty potrwają do końca m-ca kwietnia 2012 r. zakończone będą wystawą prac uczestników zajęć w miesiącu maju. Warsztaty prowadzi Wiesław Horak.

Komentarze
Reklama