Długotrwale bezrobotni - reaktywacja

Czwartek, 29 Wrzesień 2011

„Długotrwale bezrobotni - REAKTYWACJA\" jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt realizują w partnerstwie Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych (Osoby długotrwale bezrobotne to osoby, które pozostają w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i  przygotowania zawodowego dorosłych) i biernych zawodowo poprzez organizację:

- doradztwa zawodowego

- bezpłatnych szkoleń

- staży po ukończeniu kursów

JEŚLI:

- jesteś osobą długotrwale bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie

- nie możesz znaleźć pracy

- brakuje Ci doświadczenia zawodowego

- chcesz zmienić swoje życie na lepsze

Weź udział w projekcie „Długotrwale bezrobotni - REAKTYWACJA\"

 

REKRUTACJA

Kiedy?

- od 19 września 2011 r. do 30 września 2011r. – rekrutacja pierwszej grupy – 10 osób,

- styczeń 2012 – rekrutacja drugiej grupy – 10 osób.

Gdzie?

1) Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Można zgłaszać się:

- Osobiście w pokoju nr 114,

- Telefonicznie pod nr (58) 677-63-13

- Pocztą elektroniczną: p.kwidzinski@pupwejherowo.pl

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Można zgłaszać się:

- Osobiście w pokoju nr 1416,

- Telefonicznie pod nr (58) 677-79-90

- Pocztą elektroniczną: sekretariat@mops.wejherowo.pl

• Pracownicy PUP i MOPS odpowiedzialni za przebieg rekrutacji zorganizują 2 spotkania rekrutacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

• Na spotkaniach osoby zainteresowane wypełnią ankietę rekrutacyjną. Na podstawie danych w  niej zawartych osoby będą zapraszane na spotkania z doradcami zawodowymi

• W wyznaczonych przez pracowników projektu terminach kandydaci do projektu odbędą indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, na podstawie których dokonany zostanie ostateczny wybór uczestników/uczestniczek projektu

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH

I spotkanie: 30 września 2011 r. godz.900, pierwsze piętro sala 104

II spotkanie: styczeń 2012 r. godz. 900 , pierwsze piętro sala 104

Osoby do kontaktu:

PUP Wejherowo: Danuta Jankowska, Patryk Kwidziński, nr tel.: (58) 677-63-13

MOPS Wejherowo: Beata Nowak, nr tel. (58 677-79-90)

 

Korzyści z udziału w projekcie!

Bezpłatny udział w  projekcie.Wzrost kwalifikacji zawodowych zwiększających Twoje szanse na rynku pracy: po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.Ze zdobytym doświadczeniem zawodowym na stażu będzie Ci łatwiej znaleźć pracę.Powiatowy Urząd Pracy w  Wejherowie pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w  zaplanowanych działaniach, a dodatkowo otrzymasz stypendium szkoleniowe, stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i  staż.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020