Dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne

Środa, 23 Maj 2012
Wejherowo

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie IV-VI 2012 r.

Matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju i czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób, złożony w terminie do 31 maja 2012 r.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, NIE są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020