Dotacja na remont dachu wejherowskiej Kolegiaty

Poniedziałek, 6 Lipiec 2015
Wejherowo

Wejherowo przeznaczyło 150 tys. zł na prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Św. Trójcy w Wejherowie. Dzięki tym funduszom zakupione zostaną materiały budowlane - dachówka. Kościół jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem w Wejherowie, sięgającym czasów założenia miasta. Zniszczone pokrycie dachowe wymaga szybkiej ingerencji konserwatorskiej i budowlanej. 

- Planowane prace w znacznym stopniu poprawią stan tego zabytku – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W tym roku miasto przeznaczyło ok. 600 tys. złotych na dofinansowanie remontów i prac konserwatorsko-restauracyjnych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

Jak mówi ks. Tadeusz Reszka, proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Wejherowie, ta dotacja to kolejny wkład w rewitalizację zabytkowego obiektu. 

- Dziękuję w imieniu własnym i całej parafialnej społeczności za kolejne środki na remont naszego kościoła – mówi ks. Tadeusz Reszka. – W tym roku dotację przeznaczamy na zakup dachówki. 

Od 2007 r. z budżetu miasta przekazaliśmy na dotacje do remontów zabytkowych, wejherowskich budynków łącznie ponad 3,3 mln złotych.

Komentarze
Reklama