Duże złoża gazu łupkowego w Wejherowie

Czwartek, 27 Luty 2014
Powiat Wejherowski

Według informacji podanych przez PGNiG w Wejherowie znajdują się olbrzymie pokłady gazu łupkowego. Piastujący stanowisko wiceministra środowiska i jednocześnie głównego geologa kraju, Sławomir Brodziński odwiedził jedną z najbardziej obiecujących koncesji na terenie pomorskiej miejscowości Opalino.

PGNiG zaprezentowało Brodzińskiemu postępy prac poszukiwawczych na koncesji Wejherowo w gminie Gniewino. W trakcie wierceń jest obecnie odwiert Opalino-4. Wizycie wiceministra towarzyszył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Koncesja Wejherowo to jeden z najbardziej obiecujących obszarów poszukiwawczych, gdzie odnotowano satysfakcjonujące wynik badań. PGNiG wykonał w tym regionie w sumie 6 odwiertów w poszukiwaniu gazu łupkowego. Jednak koncernowi wciąż nie udało się odnotować stałego przepływu gazu. Wykonane w zeszłym roku szczelinowanie hydrauliczne na odwiercie Lubocino 2H nie zakończyło się spodziewanym sukcesem.

Jednak według nieoficjalnych szacunków złoża gazu łupkowego w Opalinie mogą być trzecie pod względem wielkości w kraju. Zdaniem Przemysława Krogulca, eksperta PGNIG – złoże jest duże, zawiera dobre kilka miliardów metrów sześciennych zasobów geologicznych. Wydobywane może okazać się 30-40 proc. zawartości węglowodorów w złożu. Obecność bogatych złóż węglowodorów potwierdzić miały dwa odwierty w Opalinie wykonane w 2012 i 2013 roku. W trakcie jest trzecie wiercenie Opalino-4. W tym roku wykonane zostaną dwa kolejne odwierty. Równocześnie trwają prace sejsmiczne. Do połowy marca na terenie gminy Wejherowo na zlecenie PGNiG, prace geofizyczne będzie przeprowadzać Geofizyka Toruń.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020