Dynamiczny spadek bezrobocia w Pomorskim

Sobota, 7 Maj 2016
Powiat Wejherowski

W 2015 r. w województwie pomorskim liczba bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 20 procent i była to najwyższa - po województwie wielkopolskim - dynamika spadku bezrobocia w Polsce.

Analiza danych statystycznych potwierdziła, że rok 2015 był korzystny dla rynku pracy województwa pomorskiego. 

W czerwcu 2015 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się do poziomu jednocyfrowego (poniżej 10,0%) i utrzymała się na tym poziomie do końca 2015 r. O prawie 30% wzrosła liczba ofert pracy zgłoszonych w 2015 r. przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy w województwie.

Obserwowaną poprawę sytuacji na rynku pracy w Pomorskiem potwierdzają wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2015 r. – między innymi (największy po warmińsko-mazurskim) wzrost współczynnika aktywności zawodowej do jednego z najwyższych poziomów w kraju (57,5%) oraz wyższy niż przed rokiem wskaźnik zatrudnienia.
Notowany w Pomorskiem w 2015 r. poziom wynagrodzeń również należał do najwyższych w kraju.

 

Komentarze
Reklama