Działania w ruchu drogowym BEZPIECZNA SZÓSTKA

Poniedziałek, 18 Kwiecień 2011

Policjanci wejherowskiej przeprowadzili działania kontrolno - pomiarowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za popełnione przez kierowców wykroczenia drogowe mundurowi nałożyli aż 78 mandatów karnych.

W miniony piątek i sobotę w godzinach między 9:00 a 17:00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie na wyznaczonych odcinkach Drogi Krajowej nr 6 pomiędzy przeprowadzili działania kontrolno - pomiarowe, których celem było ograniczenie zjawiska przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących, a tym samym minimalizacja skutków zdarzeń drogowych. W działaniach brały udział także inne jednostki Policji, które swoim zasięgiem obejmują drogę krajową nr 6. W powiecie wejherowskim działania wspierali także funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej z Gdyni.

Działania dotyczyły przede wszystkim kierujących, którzy wyprzedzali w miejscach niedozwolonych, na tzw. trzeciego oraz wymuszali pierwszeństwo przejazdu. Podczas kontroli wejherowscy mundurowi sprawdzali również stan techniczny pojazdów, posiadane przez kierujących dokumenty, a przede wszystkim stan ich trzeźwości. Działania prowadzone były w formie kaskadowej. Co kilka kilometrów na wyznaczonej trasie policjanci wejherowskiej drogówki oraz innych pionów służbowych kontrolowali prędkość pojazdów ręcznymi miernikami prędkości.

W wyniku przeprowadzonych działań policjanci drogówki na 278 skontrolowanych pojazdów, ujawnili 64 wykroczenia dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości. Łącznie za popełnione wykroczenia drogowe mundurowi nałożyli 78 mandatów.

Komentarze
Reklama