Dzień otwarty w elektrociepłowni już jutro!

Czwartek, 18 Maj 2017
Wejherowo

Dnia 19 maja 2017 roku, w godzinach 10.00-13.00, zapraszamy mieszkańców Wejherowa do zwiedzania elektrociepłowni z udziałem przedstawicieli OPEC, obejrzenia i wysłuchania prezentacji multimedialnej na temat przedsiębiorstwa oraz nowoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej w procesie kogeneracji. Ponadto zwiedzający otrzymają  materiały informacyjne oraz upominki, a dla najmłodszych przewidziane są konkursy z nagrodami.

Projekt „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni   Nanice na terenie Wejherowa" złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji). Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa.

Komentarze
Reklama