Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Wejherowie

Poniedziałek, 2 Luty 2015
Wejherowo

Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2015. Wystarczy mieć pomysł, wypełnić wniosek i zebrać 50 podpisów poparcia. Składanie projektów potrwa do 2 marca br. Następnie wszyscy mieszkańcy będą mogli głosować nad wyborem do realizacji zgłoszonych  projektów.  Do podziału jest 400.000 złotych. 

Zaproponowane zadanie powinno być możliwe do zrealizowania w ciągu najbliższego roku 2015. Co ważne, projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.

Formularz, który trzeba wypełnić chcąc zgłosić projekt jest dostępny: 

  • w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Wejherowie: www.wejherowo.pl/budzetobywatelski 
  • w formie drukowanej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 i w ratuszu pl. Jakuba Wejhera 8.

Wniosek wymaga dokładnego opisania zgłaszanego projektu, podania jego szacunkowej wartości i lokalizacji. Co ważne zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Gminy Miasta Wejherowa.

Zgłoszony projekt wymaga poparcia potwierdzonego podpisem przez co najmniej 50 mieszkańców zamieszkałych na w Wejherowie i mających ukończone 16 lat w dniu 31.12.2014 r.  

Wypełnione formularze – „Propozycja projektu do Budżetu Obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2015” wraz z podpisami mieszkańców należy dostarczyć w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 do dnia 2 marca 2015 r.

Komentarze
Reklama