Edukacja Praca i Integracja Społeczna

Wtorek, 19 Styczeń 2010

Informuje, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie w roku 2010 będzie realizował  projektu  pod nazwą

„Edukacja Praca i Integracja Społeczna".

Program adresowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, o niskich  lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, podwyższenie ich statusu zawodowego  i społecznego przez przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy. W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostanie 7  osób, które są gotowe na dokonanie zmian i chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 10 rodzin zostanie objętych Programem Aktywności Lokalnej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego

 

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWINIE

PRIORYTET:VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIE: 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

PODDZIAŁANIE: 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020