Elżbieta Rogala-Kończak: Gospodarność zawsze oznacz to samo – rzetelność, fachowość i zaangażowanie dla mieszkańców

Piątek, 14 Listopad 2014
Rumia

Na dwa dni przed wyborami samorządowymi udało nam się porozmawiać z burmistrzem Rumi – Elżbietą Rogala-Kończak.

Jako burmistrz Rumi cieszy się Pani niesłabnącym poparciem wśród mieszkańców. Przypomnijmy, że w 2002 r. została Pani pierwszym burmistrzem Rumi wybranym w wyborach bezpośrednich. Jaka jest recepta na sukces?

  • Nie ma oczywiście gotowej recepty. Staram się być dobrą gospodynią miasta. Razem z radnymi i z moimi współpracownikami kontynuujemy tradycje zapoczątkowane 19 lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy", która to nazwa stała się teraz credo naszego działania. Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy nie otrzymują dyrektyw od żadnej parti. Łączy nas program, który sami stworzyliśmy. Nie wstydzimy się swoich działań ani swojej nazwy „Gospodarność”, która w życiu publicznym Rumi funkcjonuje już ponad 12 lat i zawsze oznacza to samo: rzetelność, fachowość, aktywność i zaangażowanie.

Samorząd Rumi okazał się najlepszym samorządem województwa pomorskiego, w swojej kategorii, w prestiżowym rankingu Rzeczypospolitej. Jak oceniłaby Pani minione 12 lat?

  • W minionej już kadencji pomimo utrudnień, których doświadczała ze strony radnych koalicji większościowej KRN-PiS w Radzie Miejskiej, zrealizowała bogaty program inwestycyjny. Na wszystkie inwestycje - drogowe, oświatowe, komunalne wydaliśmy w ciągu 12 lat w naszym mieście ponad 183 mln zł (183 660 081 zł), z tego ponad 38 mln zł tj 21% pochodziło z różnych funduszy pozyskanych z zewnątrz. Z tej kwoty ponad 18 mln zł, czyli prawie połowa to środki z Unii Europejskiej.

Potrzeby inwestycyjne miasta były i są ogromne. Co stanowiło priorytet?

  • Postanowiliśmy w pierwszej kolejności realizować te inwestycje infrastruktury miejskiej, które służą największej liczbie mieszkańców lub można na nie uzyskać dofinansowanie z zewnątrz. W ten sposób zbudowaliśmy, wspólnie z powiatem, bardzo ważny ciąg komunikacyjny miasta ulicami Cegielniana –Leśna. Koszt tej inwestycji to ok. 50 mln zł. Dokończyliśmy bardzo potrzebną rozbudowę szkoły SP1, ktorej koszt wyniósł ok. 20 mln zł, salę gimnastyczną przy SP 10 - koszt ok. 6 mln zł oraz wiele ulic, w tym ul. Kazimierską - otwierającą możliwości budowy wielu innych ulic. Nowością tej kadencji było poprawienie stanu bardzo wielu, krótkich odcinków dróg poprzez utwardzenie ich płytami Yombo.

Na jakie inwestycje wydano najwięcej pieniędzy?

  • Największą pozycję stanowią wydatki na inwestycje drogowe na które wydaliśmy ponad 129 mln zł, tj ponad 70% budżetu inwestycyjnego minionych 12 lat. Drugie miejsce zajmują inwestycje oświatowe z kwotą ponad 33 mln zł, co stanowi ok. 18% wszystkich wydatków inwestycyjnych miasta.

Jak na tym tle wypadaja ostatnie cztery lata?

  • W latach 2010-2014 na inwestycje łącznie wydaliśmy ponad 65 mln zł, co stanowi ok. 36% budżetu 12-letniego.

Na co wydano zatem pieniądze inwestycyjne ostatniej kadencji?

  • Struktura wydatków jest nieco inna niż całego 12 –lecia z uwagi na dwie duże inwestycje oświatowe ostatniej kadencji – rozbudowa SP1 oraz sala gimnastyczna w SP10 - łącznie ponad 15 mln zł. Na inwestycje drogowe w ostatniej kadencji wydaliśmy 41% inwestycyjnych środków budżetowych, a na oświatowe 44% ogólnej kwoty inwestycyjnej.

Skąd pochodziły te środki?

  • Prawie 19 mln zł tj. ponad 18% ze środków zewnętrznych, z tego prawie połowa z funduszy UE. Warto podkreślić, że mimo dużej skali inwestycji wkaźnik kondycji finansowej miasta znacząco i systematycznie się poprawiał. Tzw. wskaźnik zadłużenia, mierzony wielkością spłat kredytu do wielkości budżetu rocznego, systematycznie maleje: od 55% w r.2010, 52% w 2011, 43% w 2012 do prognozowanych 40% w roku 2014.

Szlagierem ostatniego roku jest ...

  • Niewątpliwie nadzwyczajny remont i zmiana przeznaczenia naszego dworca PKP Rumia, znany od niedawna w kraju i za granicą pod przebojową nazwą „Stacja Kultura”.

Dziękuję za rozmowę.

  • Dziękuję również. Korzystając z okazji chciałbym podziękować mieszkańcom Rumi za okazane mi wsparcie podczas trwania kampanii oraz zapraszam wszystkich na wybory.
Komentarze
Reklama