Finał XII edycji konkursu literackiego Powiew Weny

Piątek, 24 Listopad 2017
Wejherowo

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 22. listopada ogłoszenie wyników XII edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”.

Obecni na uroczystości - starosta wejherowski Gabriela Lisius, prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz wraz z dyrektor biblioteki Danutą Balcerowicz - dokonali przecięcia wstęgi, czym zainaugurowana została działalność bibliotecznej sali konferencyjnej. Włodarze miasta i powiatu pogratulowali autorom, którzy nadesłali swoje prace na konkurs wnosząc swój osobisty wkład w rozwój kultury literackiej miasta i regionu.

Ogłoszenie wyników konkursu w poszczególnych kategoriach przeplatane było recytacjami fragmentów zwycięskich utworów przygotowanych przez biblioteczną grupę teatralną Errata w składzie: Wioletta Urbańska, Beata Gosz, Agnieszka Lakowska, Karol Roda i Karol Miller.

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Komisji Konkursowej Danuta Balcerowicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, honorowy członek Komisji Konkursowej Bogdan Tokłowicz - Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa oraz członkowie komisji: dr Jolanta Laskowska – Adiunkt w Katedrze Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego, Piotr Schmandt– pisarz, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – teatrolog, kulturoznawca, bibliotekarz.

W wystąpieniu poprzedzającym ogłoszenie wyników konkurs Bogdan Tokłowicz poinformował, że na konkurs wpłynęło 45 prac, w tym 21 w kategorii młodzieżowej oraz 24 w kategorii dorosłych, z tego 10 prac napisanych prozą i 14 zestawów poetyckich.

Ocenę literacką konkursu przedstawiła interesująco dr Jolanta Laskowska omawiając wybrane fragmenty utworów.

 

Wyniki konkursu:

Kategoria A – młodzież

I miejsce - Paulina Melcer z Wejherowa, godło. „Mleko”

II miejsce - Sara Bojanowska z Bytowa, godło „Panda”

III miejsce - Agata Toporek z Gowina, godło „Arhium”

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa - Paulina Fopke z Donimierza, godło „Słoneczko”.

 

Kategoria B - dorośłi

Poezja

I miejsce - Hanna Makurat z Gdańska, godlo „Alicja z Krainy Poezji”

II miejsce - Barbara Malawska z Wejherowa, godło „B”

III miejsce - Henryk Połchowski z Wejherowa, godło „Amandi Mare”

Nagroda Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie – Lili Wilczyńska z Gościcina, godło „Verum”

Proza

I miejsce - Krzysztof Szkurłatowski z Wejherowa, godło „Przeszłość”

II miejsce - Krystyna Lewna z Godętowa, godło „Pomorzanka”

II miejsce - Aleksandra Paluszek-Kur z Wejherowa, godło „Żonkil”

 

Nagrody rzeczowe ufundowane przez starostę wejherowskiego wręczyła Gabriela Lisius i Jacek Thiel, a nagrody finansowe ufundowane przez prezydenta Wejherowa wręczali Krzysztof Hildebrandt i Arkadiusz Kraszkiewicz.

Dyrektor Danuta Balcerowicz podziękowała jurorom za pracę w komisji a także nauczycielom, którzy pomogli w przygotowaniu prac dla młodzieży oraz zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału w XIII edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” w przyszłym roku. Poinformowała również, że tradycyjnie zostanie przygotowany i wydrukowany w niewielkim nakładzie almanach zawierający nagrodzone i wyróżnione prace.

Fot. Sebastian Mitroszonek

Komentarze
Reklama