Gdyński BIP jednym z najlepszych w Województwie Pomorskim

Wtorek, 14 Maj 2013
Gdynia

Miasto Gdynia zajęło II miejsce w badaniu Biuletynów Informacji Publicznej gmin Województwa Pomorskiego przeprowadzonym w 2012 roku przez Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych oraz Katedrę Prawa i  Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego "BIP Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej".  Wręczenie nagrody odbyło się 9 maja 2013 r. na konferencji podsumowującej projekt badawczy na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Autorzy projektu BIP-Watch przeprowadzili analizy Biuletynów Informacji Publicznej 123 gmin z terenu województwa pomorskiego. Brano pod uwagę 47 kryteriów, m. in. dostępność do informacji o statucie gminy, uchwałach rady gminy, czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Każde kryterium było odpowiednio punktowane, w zależności od wagi poruszanego problemu.
 
Celem projektu była promocja problematyki dostępu do informacji publicznej oraz poprawa realizacji przez samorządy obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z  zapisami Ustawy każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa ma obowiązek prowadzenia w internecie Biuletynu Informacji Publicznej.

Gdyński BIP jest redagowany przez pracowników poszczególnych wydziałów/referatów Urzędu Miasta. Redakcją kieruje dwóch pracowników Stanowiska ds. Miejskiego Portalu Internetowego.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020