Gdzie stała wejherowska synagoga?

Wtorek, 1 Marzec 2016
Wejherowo

O żydowskim cmentarzu w Bolszewie wie większość mieszkańców, jednak historię wejherowskiej synagogi znają tylko nieliczni. Bożnica znajdowała się prawdopodobnie w miejscu dzisiejszego placu zabaw położonego między ul. Pucką a Północną. Jej gmach został wzniesiony w 1887 r. przez zamożną społeczność żydowską.

Fundatorem wejherowskiej synagogi był Leon Fürstenberg, przedstawiciel jednej z najzamożniejszych w mieście rodzin żydowskich. W tamtych czasach szacowano, że wartość bożnicy to ok. 20 000 zł (dla porównania za będący luksusowym dobrem zegar bijący trzeba było zapłacić 4 zł). Niestety, do czasów współczesnych nie zachowała się żadna fotografia uwieczniająca budynek. Bożnica została zdewastowana i rozebrana przez nazistów w czasie II wojny światowej.

Członkowie wejherowskiej społeczności żydowskiej byli chowani na cmentarzu w Bolszewie, który był zlokalizowany na tzw. Żydowskiej Górce. Wieczny spoczynek odnajdowali tam także wyznawcy judaizmu z Gdyni, Sopotu i Bolszewa. Cmentarz działał prawdopodobnie już w XVIII wieku, czyli jeszcze na długo przed budową synagogi. Jego powstanie było związane z działalnością wiejskiej gminy żydowskiej w Bolszewie.

Komentarze
Reklama