Głosowanie w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim w Wejherowie rozpoczęte

Wtorek, 7 Kwiecień 2015
Wejherowo

Od dzisiaj tj. 7 kwietnia przez trzy tygodnie można głosować na jeden wybrany przez siebie projekt w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zdecydował o podwojeniu kwoty przeznaczonej na realizację projektów w Budżecie Obywatelskim. Do podziału będzie 800 tysięcy złotych! 

W pierwszym pilotażowym budżecie głosować będziemy na 47 projektów. Jak powiedział podczas zorganizowanej w wejherowskim ratuszu konferencji prasowej Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa, wejherowianie aktywnie zaangażowali się w rozwój i ulepszanie naszego miasta, o czym świadczy duża liczba złożonych różnorodnych projektów. 

- Teraz od mieszkańców zależy, które projekty zostaną zrealizowane – mówił Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa. – Dziękując za zaangażowanie w pierwszym etapie, zachęcamy do udziału w głosowaniu wszystkich uprawnionych mieszkańców Wejherowa, czyli tych, którzy do 31.12.2014 r. ukończyli 16 lat. 

Projekty, które spełniły wymagania formalne można podzielić na pięć kategorii: remonty i modernizacja ulic, parkingów, chodników (13 projektów), rekreacja - przygotowanie placów zabaw, terenów sportowych i rekreacyjnych (16 projektów), projekty nieinwestycyjne – organizacja festynów, zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych, zabaw, spotkań dydaktycznych (13 projektów), estetyka i ekologia – aranżacja małej architektury, zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych (3 projekty) oraz bezpieczeństwo - montaż oświetlenia i innych urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (2 projekty). 

Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa przypomniał, że głosować można zarówno poprzez Internet jak i tradycyjnie poprzez oddanie głosu na karcie papierowej. Elektroniczny system do głosowania dostępny jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu pod adresem www.budzet.wejherowo.pl. Osoby nie posiadające dostępu do internetu karty do głosowania będą mogły wrzucić do urn ustawionych w sześciu miejscach: 

  • Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195
  • Ratusz przy pl. J. Wejhera 8
  • Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255
  • Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14
  • Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Nr 3, ul. Nanicka 22
  • Zespól Szkół Nr 2, ul. Gdańska 30.

 

{widget::154}Projekty poddane pod głosowanie są dostępne na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 w pokoju 218. Karty do głosowania będzie można pobrać w Internecie lub bezpośrednio w miejscach głosowania. 

Przypomnijmy, że do budżetu obywatelskiego 2015 r. zgłoszono 64 projekty, których szacunkowy koszt wyniósł 5 669 565,86 zł. 47 projektów spełniło wszystkie wymogi formalne i znalazło się w budżecie obywatelskim 2015 r. Szacunkowy koszt ich realizacji wynosi 4 147 155,89 zł.  

17 projektów nie spełniło wymagań formalnych.  Ich szacunkowy koszt to 1 522 409,97 zł. Dziesięć z nich odrzucono z przyczyn formalnych, gdyż zawierały błędy proceduralne albo zgłoszone propozycje nie mieściły się w zadaniach własnych gminy. Sześć projektów było niemożliwych do realizacji ze względu na zbyt wysokie koszty eksploatacji w przyszłych latach, bądź termin ich realizacji wykraczał poza rok 2015. Jeden projekt został wycofany przez wnioskodawcę.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020