Gmina Luzino przyznała granty

Czwartek, 20 Luty 2020
Powiat Wejherowski

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2020 roku

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000, 1349, 1432, 2500) oraz na podstawie art. 15 ust 1, 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, 1570) Wójt Gminy zadecydował przyznać dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Luzino:

Zadanie Nr 1  – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez:

socjoterapię dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – brak ofert,
działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez promocję trzeźwego i zdrowego stylu życia:
kwotę 6.000 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego Luzino na realizację zadania „Zajęcia samoobrony dla kobiet”

kwotę 37.500 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego  Luzino na realizację zadania „Prowadzenie grup sportowo-profilaktycznych z Gminy Luzino”,

udzielenie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie klubu abstynenta:
kwotę 47.000  zł dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta Luzino na realizację zadania „Konsultacje interwencyjno-wspierające w klubie abstynenta dla mieszkańców Gminy Luzino”

realizację ponadpodstawowej pomocy terapeutycznej w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:
kwotę 12.500 zł dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ”Zdrowa Rodzina- Zdrowa Gmina” na realizację zadania „Zwiększanie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy Luzino w 2020 roku”

Zadanie Nr 2 –sport  poprzez:

upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, związanych z organizacją zajęć sportowych:
kwotę 9.000 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego Luzino na realizację zadania „Sekcja kickboxingu”,

kwotę 7.000 zł dla Akademii Piłkarskiej Karola Piątek na realizację zadania „Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna”,

kwotę 16.500 zł dla Akademii Siatkówki Daniela Plińskiego na realizację zadania „Trenuj siatkówkę z Mistrzami Danielem Plińskim i Marcinem Wika”,

organizację imprez sportowych dla społeczności lokalnej:
kwotę 8.000 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego  Luzino na realizację zadania „Organizacja Biegów po Zdrowie i turniejów Kaszub Cup”,

promocję Gminy:
kwotę 3.000 zł dla Gminnego Klubu Sportowego Luzino na realizację zadania „Współzawodnictwo lekkoatletyczne wśród seniorów, weteranów”,

kwotę 20.000 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego Luzino na realizację zadania „Promocja Gminy Luzino poprzez prowadzenie sekcji tenisa stołowego”,

kwotę 46.500 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego Luzino na realizację zadania „Promowanie Gminy poprzez uczestnictwo w meczach ligowych poprzedzone szkoleniem uczestników z Gminy Luzino”

Zadanie Nr 3 – działania na rzecz opieki paliatywnej:

kwotę 10.000 zł dla Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio na realizację zadania „Świadczenie usług opieki paliatywno – hospicyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Luzino”

W/w oferty zostały złożone w terminie tj. do dnia 28 stycznia 2020 roku do godz. 15.30.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020