Gmina Wejherowo członkiem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Czwartek, 29 Wrzesień 2011

28 września odbyła się XII Sesja Rady Gminy Wejherowo. Jej najważniejszym punktem było przystąpienie Gminy Wejherowo do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Podczas nieco dłuższego niż zwykle posiedzenia radni przyjęli ponadto opracowane Plany Odnowy Miejscowości (dostępne w całości w zakładce WAŻNE), przygotowane przez sołectwa: Gościcino, Gowino, Ustarbowo, Sopieszyno, Kąpino i Górę. Ich specyfikę oraz procedurę ustanawiania przedstawił w formie krótkiej prezentacji dr Ryszard Zarudzki, który przez kilka miesięcy współpracował z grupami tworzącymi plany w  poszczególnych miejscowościach. Od momentu zatwierdzenia przez radę stanowią one podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne.


Sporo emocji wywołała dyskusja nad przyjęciem uchwały o przystąpieniu gminy Wejherowo do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, na sesji obecny był Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej, Wiesław Bielawski, który przekazał radnym korzyści płynące z uczestnictwa gminy w stowarzyszeniu. A jest to m.in. skuteczna współpraca zrzeszonych gmin i powiatów na rzecz konkretnych inwestycji infrastrukturalnych, poszerzenie bazy turystycznej i  komunikacyjnej oraz możliwość wykreowania wspólnego rynku pracy i  stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju gospodarczego. Ostatecznie radni przyznali, iż członkostwo w GOM- ie realnie wpłynie na rozwój gminy co poskutkowało jednogłośnym przyjęciem uchwały.Podobna zgodność zapanowała przy udzielaniu powiatowi wejherowskiemu pomocy finansowej w wysokości ok. 700 tys. zł na remont ponad 4 km. drogi z  Kniewa do Piaśnicy w roku 2012. Drugie tyle przekazane zostanie z  budżetu powiatu wejherowskiego, a 600 tys. zł czyli ustawowe 30 % inwestycji pochodzić będzie z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój\".
Przyjęto również porozumienie z Gminą Miasta Wejherowa dotyczące wspólnego budowania ścieżek rowerowych w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub\" oraz zatwierdzono program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Wejherowo. Miłym akcentem sesji było wręczenie specjalnego wyróżnienia Wójta Gminy Wejherowo pani Darii Ławickiej ze Zbychowa, która swoim meldunkiem w Gminie przekroczyła ilość 21.000 mieszkańców.


Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły głównie problemów infrastruktury drogowej oraz zasad przyznawania premii sołtysom.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020