Gmina Wejherowo trwają prace

Sobota, 23 Lipiec 2011

Zgodnie z harmonogramem prac prowadzonych na terenie gminy Wejherowo, w ostatnim czasie dokonano technicznego odbioru sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gowinie. Ponadto podpisano umowę na wykonanie projektu stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu w Sopieszynie i przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina. Przystąpiono także do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczącego wschodniego fragmentu wsi Gowino. Informujemy również, iż trwa, współfinansowany przez Urząd Gminy Wejherowo, remont drogi powiatowej Kniewo – Warszkowo.

Komentarze
Reklama