Gminy liczą na dodatkowe korzyści z wydobycia gazu łupkowego

Sobota, 31 Sierpień 2013
Powiat Wejherowski

Jak podaje Gazeta Prawna większe bezpieczeństwo energetyczne kraju, poprawa jakości życia w  regionie oraz nowe miejsca pracy to główne korzyści, jakie zdaniem Polaków niosą za sobą poszukiwania gazu łupkowego.

W 2012 r. agencja badawcza PBS - na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - przeprowadziła badanie społeczne w obszarach poszukiwań gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych. Badanie powtórzone zostało w 2013 r. Głównym celem projektu było sprawdzenie, czy zaszły zmiany w stanie wiedzy i nastawieniu społeczności lokalnych do wydobywania gazu z łupków. Bezpośredni wywiad kwestionariuszowy przeprowadzono na losowej próbie reprezentatywnej 1706 osób, pełnoletnich mieszkańców wybranych gmin. W badaniu uczestniczyło: 199 przedstawicieli gminy Lubycza Królewska, 127 gminy Przywidz, 211 gminy Somonino, 110 gminy Liniewo, 236 gminy Krokowa, 331 gminy Szemud oraz 319 gminy Luzino i 173 gminy Gniewino.

Mieszkańcy badanych gmin w dużej mierze kierują się interesem lokalnym (83 proc. oczekuje w związku z prowadzeniem poszukiwań dodatkowych korzyści dla lokalnej społeczności), liczą jednak na pozytywne skutki wydobycia dla całego kraju. Aż co trzeci ankietowany jako najważniejszą zaletę produkcji błękitnego paliwa z krajowych złóż wskazuje zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. 22 proc. badanych twierdzi, że gaz łupkowy pozwoli nam uniezależnić się od dostaw z zagranicy, a 19 proc. jest przekonanych, iż poprawi pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. 17 proc. respondentów wierzy ponadto, że wydobycie przełoży się na obniżenie cen gazu i energii. Ponad połowa badanych uważa, że niższe opłaty za prąd, gaz czy ogrzewanie powinny być rodzajem zadośćuczynienia dla osób zamieszkujących tereny, na których prowadzone są wiercenia. 43 proc. badanych uważa, że okoliczni mieszkańcy powinni mieć pierwszeństwo w podejmowaniu pracy związanej z  inwestycją. Co trzeci chciałby również, by dzieciom i młodzieży z gmin, w  których są prowadzone prace poszukiwawcze, zagwarantowano darmowe wakacje poza miejscem zamieszkania w zamian za uciążliwości związane z  wierceniami.

Uciążliwości te, według badanych, to głównie zwiększony ruch ciężkich pojazdów i hałas (30 proc.), negatywny wpływ wierceń na walory turystyczne regionu (25 proc.) oraz potencjalne zanieczyszczenie wód (19 proc.), a także drgania, tąpnięcia i osunięcia ziemi (16 proc.). Mieszkańcy raczej nie obawiają się spadku atrakcyjności i wartości tych terenów (odpowiednio 9 i 6 proc.). Zdają sobie sprawę, że mimo zagrożeń cały region i zamieszkująca go społeczność mogą liczyć na wiele korzyści. Wśród nich wymieniane są najczęściej: poprawa jakości życia mieszkańców (uważa tak 28 proc. respondentów), nowe miejsca pracy (27 proc.), wzmocnienie pozycji gminy w regionie (16 proc.) oraz przyśpieszenie rozwoju regionu (13 proc.).

Komentarze
Reklama