Gminy zdecydowały w sprawie cen biletów

Środa, 18 Maj 2016
Powiat Wejherowski

14 miast i gmin zrzeszonych w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej, pod koniec kwietnia br., podjęło decyzję w sprawie rekomendacji dla nowych cen biletów komunikacji miejskiej na terenie całej aglomeracji. 

Zgodnie z przyjętą jednogłośnie uchwałą Związku nr 6/2016 z dnia 27.04.2016 roku "w sprawie określenia rekomendacji do taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze  Metropolitalnego  Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej" cena normalnego jednorazowego biletu papierowego na zwykłą linię ma wynieść 3,20 zł (obecnie 3,00 zł), a ulgowego 1,60 zł (obecnie 1,50 zł). Co ważne dla wejherowskich pasażerów bilety w formie elektronicznej będą tańsze: normalny 3,00 zł, ulgowy 1,50 zł. Niewielkiej zmianie ulegną też ceny pozostałych typów biletów, m.in. okresowych, w różny sposób zależnie od obecnych taryf w różnych częściach aglomeracji. Generalnie cena podstawowego, normalnego biletu okresowego 30-dniowego zgodnie z ww. uchwałą MZKZG ma wzrosnąć o 4 zł, zaś ulgowego o 2 zł. Nowe taryfy mają wejść w życie od 01.09.2016 r. Uchwała Metropolitalnego  Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej jest elementem integracji transportu zbiorowego na ternie całej aglomeracji, m.in. ujednolicaniem taryf.

Obecnie operatorzy systemu w całej aglomeracji, w tym MZK Wejherowo, przymierzają się do nowych cen i przeprowadzają kalkulacje, gdyż ostateczne uchwały w sprawie nowych taryf podejmą rady miast i gmin.

Podwyżka cen na terenie aglomeracji uzasadniona jest wzrostem kosztów usług przewozowych związanych przede wszystkim z przeprowadzanymi inwestycjami, w tym w zakupu nowego taboru dla komunikacji miejskiej, i rozszerzaniem oferty przewozowej, w szczególności pojawieniem się nowych linii. Podkreślić należy, że ostatnia zmiana cen biletów okresowych (miesięcznych) dokonana była pięć lat temu tj. od 01 maja 2011 roku, a zmiana cen biletów jednorazowych dokonana była cztery lata temu tj. od 01 czerwca 2012 roku.

Komentarze
Reklama