Godziny przyjomawania mieszkańców w sprawie skarg i wniosków w gminie wejherowo

Sobota, 24 Lipiec 2010

Wójt Gminy Wejherowo wydał zarządzenie w sprawie wyznaczenia godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków.Na podstawie artykułu 253 & 3 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z & 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Wójt Gminy Wejherowo ustalił godziny przyjęć.W sprawie skarg i wniosków wójt przyjmuje mieszkańców w poniedziałki od godziny 14:30 do godziny 15:30. Natomiast w czwartki od godziny 15:30 do godziny 16:30.Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Komentarze
Reklama