Hildebrandt: Liczy się dobry pomysł i poparcie przez mieszkańców

Piątek, 13 Luty 2015
Wejherowo

Rozmowa z Krzysztofem Hildebrandtem, prezydentem Wejherowa na temat Budżetu Obywatelskiego w Wejherowie.

- Mija półmetek składania wniosków w ramach pierwszego wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Czy wpływają już projekty od mieszkańców Wejherowa?

- Obserwujemy spore zainteresowanie Budżetem Obywatelskim, jest dużo telefonów i pytań od wejherowian. O ile sama idea budżetu obywatelskiego jest prosta, o tyle procedura jego przeprowadzania wymaga jednak spełnienia kilku podstawowych założeń. Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Wejherowie to pilotażowy projekt, który ma na celu sprawdzenie, czy budżet obywatelski zyska zainteresowanie mieszkańców. 

- O czym należy zatem pamiętać składając projekt?

- Rozpatrywane będą te propozycje projektów, które zostaną dokładnie opisane w  formularzu wniosku, podana zostanie szacunkowa wartość i lokalizacja. Wszystko po to, aby było wiadomo, co ma być zrealizowane, jakie jest oczekiwane mieszkańców.  Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej i w Urzędzie Miejskim. Warto podkreślić, że zgłoszony projekt wymaga poparcia potwierdzonego podpisem przez co najmniej 50. mieszkańców mających ukończone 16 lat. Wypełnione formularze – „Propozycja projektu do Budżetu Obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2015” wraz z podpisami mieszkańców należy dostarczyć do dnia 2 marca 2015 r. w oryginale do urzędu przy ul. 12 Marca 195 lub ratusza przy pl. Jakuba Wejhera 8. Jednak jest to pierwszy etap. Kolejny etap to glosowanie przez ogół mieszkańców Wejherowa na zgłoszone projekty. Te, które otrzymają najwięcej  głosów zostaną zrealizowane. Będzie tak, jak zdecydują wszyscy mieszkańcy.

Czy każdy projekt może zostać zrealizowany? 

- Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Propozycje zadań zostaną zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym oraz finansowym, np. czy zadanie jest zaplanowane na terenach będący w dyspozycji gminy, czy jest zgodne z prawem, czy podobne zadanie nie jest już realizowane itd.. Natomiast to wyłącznie mieszkańcy będą oceniali każdy z projektów pod kątem jego zasadności i dokonywali wyboru na etapie głosowania. 

- A więc liczy się dobry pomysł i jego poparcie bezpośrednio przez mieszkańców....

- Dokładnie tak! Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska mająca wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb mieszkańców, takich jak budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej czy organizacja wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Każdy mieszkaniec miasta może zdecydować, na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część naszego wspólnego budżetu miejskiego. Zaproponowałem wprowadzenie w Wejherowie Budżetu Obywatelskiego, gdyż zależy mi na dialogu z mieszkańcami, na zrozumieniu potrzeb i realizacji pomysłów Wejherowian. Jestem przekonany, że mieszkańcy zaangażują się dzięki temu w rozwój i ulepszanie naszego miasta. W tworzonym w Wejherowie Budżecie Obywatelskim liczę na aktywność społeczeństwa i na ciekawe inicjatywy.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020