Hildebrandt: W Wejherowie w 2014 roku nie będzie podwyżek podatków

Poniedziałek, 10 Luty 2014
Wejherowo

W  2014 r. nie będzie w Wejherowie podwyżek podatków lokalnych ustalanych przez władze samorządowe tj. od nieruchomości, środków transportu i psa. Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt: - Pozostawienie podatków na dotychczasowym poziomie, to gest w kierunku mieszkańców i przedsiębiorców z Wejherowa, którzy tak jak samorząd odczuwają skutki kryzysu gospodarczego.

Podatek od nieruchomości

Przypomnijmy, że roczne stawki podatku od nieruchomości wynosić będą w 2013 r.: podatek od budynków mieszkalnych – 73 gr. od 1 m kw. powierzchni użytkowej, ale jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – 53 gr.

Podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, a podatek za budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł. Podatek od gruntów mieszkalnych wynosić będzie  45 gr. od 1 m kw. powierzchni, natomiast emeryci zapłacą 33 gr.

Podatek od środków transportu

Nie zmieniły się także roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Wejherowa.  Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie podatek będzie wynosił - 375 zł od samochodu spełniające normy ekologiczne EURO V, od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV - 740 zł, a od pozostałych samochodów - 780 zł.
Podatek od samochodu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV wynosi 1.250 zł, od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 625 zł, a od pozostałych samochodów - 1.320,00 zł.

Podatek od samochodu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV wynosi 1.550 zł, od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 770 zł, natomiast od pozostałych samochodów - 1.570 zł.

Roczna stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wynosi:  z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 3.020 zł,  z pozostałym zawieszeniem - 3.060 zł. Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że: od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV- 1.730 zł, od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO V - 860  zł, a od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych - 1.780 zł.

Podatek od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne wynosi 2.310 zł, z pozostałym zawieszeniem - 2.380 zł. Powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne stawka podatku wynosi 2.330  zł, z pozostałym zawieszeniem - 3.080 zł,

Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego podatek wynosi 1.580 zł, od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.800 zł, z pozostałym zawieszeniem - 1.830 zł. Podatek powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne wynosi 2.280 zł, natomiast z pozostałym zawieszeniem - 2.340 zł.

Podatek od autobusów uzależniony jest od liczby miejsc do siedzenia. Stawka za pojazdy z liczbą miejsc mniejszą niż 30 będzie wynosiła 1,780 zł od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO V - 900 zł, a od pozostałych autobusów - 1.830 zł. Stawka za pojazdy z liczbą miejsc wyższą niż 30 miejsc od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV wynosi  2.280 zł,  od autobusu spełniającego normy ekolog. EURO V – 1.150 zł, a  od pozostałych autobusów - 2.320 zł.

Podatek od psa

Od 2011 r. nie zmieniła się także stawka opłaty od posiadania psów, która wynosi 75 zł rocznie od każdego psa.

Komentarze
Reklama