Hinca: Chcemy ograniczyć liczbę wypadków i zwiększyć bezpieczeństwo

Środa, 26 Marzec 2014
Wejherowo

Instalacja rejestrująca kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, która została założona na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej i Gdańskiej, ma na celu ograniczenie liczby wypadków, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. System monitorujący, którego zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, działa poprawnie i zgodnie z prawem.

Urządzenie samoczynnie rejestrujące przejazd pojazdów na czerwonym świetle zostało założone po wykonaniu analizy zdarzeń przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Z analizy wynikało, iż w okresie ostatnich dwóch lat na skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej i Gdańskiej miały miejsce 32 kolizje, w tym 1 wypadek, w którym 4 osoby zostały ranne.

Jak twierdzi Zenon Hinca komendant Straży Miejskiej w Wejherowie, podane wcześniej 32 zdarzenia, mogą nie odzwierciedlać w pełni ilości zdarzeń drogowych, gdyż wielu kierowców dogaduje się bez udziału policji (liczba ta może być 2- lub 3- krotnie wyższa).

W 2001 r. w tym miejscu zginęły na miejscu dwie dziewczynki stojące na przystanku autobusowym. Na dziewczynki najechał rozpędzony samochód. Wówczas mieszkańcy apelowali do GDDKiA o postawienie tablicy „Czarny punkt”.

  • Podkreślić warto, że od nowego roku na drodze krajowej nr 6, gdzie działa system radarowego pomiaru prędkośc ioraz kamery samoczynnie rejestrującej przejazd pojazdów na czerwonym świetle, nie zaistniał żaden wypadek śmiertelny - mówi Zenon Hinca komendant Straży Miejskiej w Wejherowie. - Natomiast na drogach powiatowych wydarzyło się 7 wypadków śmiertelnych, w tym dwa w Wejherowie – na ul.12 Marca i ul.Sobieskiego.

Zenon Hinca podkreśla, że urządzenia samoczynnie rejestrujące przejazd pojazdów na czerwonym świetle przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Niestety, wielu kierowców nie przestrzega zasad obowiązujących w ruchu drogowym i stąd wynikają problemy.

Na drodze krajowej nr 6, na której kierowcy nagminnie popełniają wykroczenia, obowiązuje podwyższona dla terenu zabudowanego prędkość do 70 km/h.

  • Gdy kierowca jedzie z prędkością 60 km/h (16,7m/s), droga hamowania wynosi wówczas 27,8 m. Pojazd hamuje i zatrzymuje się przed linią zatrzymań.
  • Dla prędkości 80 km/h (22,2m/s) droga hamowania wynosi już 49,4 i na przejechanie jej bez zmiany prędkości zajmuje równo 3s.
  • Dlaprędkości90km/hdrogahamowaniawynosi62,5m,aprzejechaniejejzajmuje3,3s,wieckierowcawjeżdżanaskrzyżowanienaczerwonymświetle – ategorobićmuniewolno.

Ponadto należy też dodać, że kierujący pojazdem podczas zbliżania się do skrzyżowania musi zachować szczególną ostrożność (art. 25 Ustawy prawo o ruchu drogowym).

Od kilkunastu lat w Polsce obowiązuje prawo, które jasno i precyzyjnie określa długość określonych sygnałów świetlnych. Długość tych sygnałów na skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej i Gdańskiej jest zgodna z prawem. O ewentualnej zmianie długości świateł lub instalacji dodatkowych urządzeń do odliczania czasu pozostałego do zmiany świateł decyduje zarządca drogi krajowej, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020